ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016

Αυξήθηκε το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

24/03/2016
Αυξήθηκε τον Ιανουάριο το έλλειμμα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, κατά 461 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2015, αγγίζοντας τα 742 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην επιδείνωση των ισοζυγίων, κυρίως των πρωτογενών εισοδημάτων και δευτερευόντως των υπηρεσιών και των δευτερογενών εισοδημάτων, η οποία δεν αντισταθμίστηκε από τη βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών.
Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών περιορίστηκε κατά 294 εκατ. ευρώ σε σχέση με εκείνο του Ιανουαρίου του 2015, καθώς σημειώθηκε μείωση των ελλειμμάτων όλων των επιμέρους ισοζυγίων, δεδομένου ότι η αξία των εισαγωγών μειώθηκε περισσότερο από εκείνη των εξαγωγών.
Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε κατά 218 εκατ. ευρώ, περίπου στο ήμισυ του αντίστοιχου πλεονάσματος του Ιανουαρίου του 2015, λόγω της πτώσης των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών (κυρίως θαλάσσιων, οι οποίες μειώθηκαν σε 292 εκατ. ευρώ από 631 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2015). Οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες περιορίστηκαν κατά 4,7% και ο αριθμός των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών παρουσίασε μείωση κατά 7,8%.
Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω εξελίξεων, η αξία των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών σημείωσε πτώση κατά 25,8% και η αντίστοιχη αξία των εισαγωγών μειώθηκε κατά 21,8%, έτσι ώστε το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών να περιοριστεί τελικά κατά 76 εκατ. ευρώ.
Το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων παρουσίασε πλεόνασμα 173 εκατ. ευρώ, κατά 451 εκατ. ευρώ μικρότερο εκείνου του ίδιου μήνα του 2015, κυρίως λόγω του περιορισμού του πλεονάσματος των λοιπών πρωτογενών εισοδημάτων. Παράλληλα, και το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων επιδεινώθηκε, εμφανίζοντας μικρό έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος τον Ιανουάριο του 2015.
Τον Ιανουάριο του 2016, το ισοζύγιο κεφαλαίων παρουσίασε πλεόνασμα 388 εκατ. ευρώ, κατά 338 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο σε σχέση με εκείνο του Ιανουαρίου του 2015, κυρίως λόγω της ανόδου των καθαρών κεφαλαιακών μεταβιβάσεων από την ΕΕ προς τη γενική κυβέρνηση.
Tο συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) εμφάνισε έλλειμμα 354 εκατ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 123 εκατ. ευρώ από εκείνο του ίδιου μήνα του 2015.
Τον Ιανουάριο του 2016, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων δεν παρατηρήθηκαν αξιόλογες συναλλαγές. Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, σημειώθηκε καθαρή αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατά 678 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στην άνοδο κατά 949 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια έκδοσης μη κατοίκων. Στην πλευρά των υποχρεώσεων σημειώθηκε καθαρή μείωση κατά 416 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως σε μείωση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.
Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων κατά 295 εκατ. ευρώ αντανακλά σε μεγάλο βαθμό τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων. Η καθαρή αύξηση των υποχρεώσεων κατά 975 ευρώ αντανακλά την καθαρή αύξηση κατά 1,7 δισ. ευρώ των καταθέσεων και repos μη κατοίκων στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET), η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την καθαρή μείωση των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους (περιλαμβάνεται και η αποπληρωμή χρεολυσίων 459 εκατ. ευρώ προς το ΔΝΤ). Τα συναλλαγματικά διαθέσιμα τέλος, διαμορφώθηκαν σε 5,6 δισ. ευρώ, έναντι 5,9 δισ. ευρώ στο τέλος Ιανουαρίου του 2015.

ΠΗΓΗ : "  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ  " 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου