Στη λίστα περιλαμβάνονται επαγγέλματα με.. ιδιαίτερα υψηλό αριθμό προσλήψεων, σε τομείς τροφίμων, υγείας αλλά και ανειδίκευτους εργάτες.
-Διοικητικοί και εξειδικευμένοι γραμματείς
-Οικονομολόγοι
-Μάγειρες
-Επαγγελματίες Νοσηλευτικής και Μαιευτικής
-Άλλα επαγγέλματα του κλάδου υγείας
-Ανειδίκευτοι εργάτες
-Επιχειρηματικές υπηρεσίες, διαχειριστές
-Μηχανικοί (εξαιρουμένων αυτών της ηλεκτροτεχνικής)
-Τρόφιμα και συναφή προϊόντα, χειριστές μηχανών
-Ταμίες και υπάλληλοι διανομής εισιτηρίων