Η αύξηση των μηνιαίων κρατήσεων φόρου εισοδήματος και της.. ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης επί των μισθών και συντάξεων η οποία θα προέλθει από τις αλλαγές στις κλίμακες φορολόγησης των συγκεκριμένων εισοδημάτων και από την άλλη πλευρά οι αυξήσεις σε έμμεσους φόρους που ενσωματώνονται στις λιανικές τιμές πώλησης εκατοντάδων ειδών πρώτης ανάγκης και προϊόντων υπηρεσιών αυξημένης ζήτησης, αναμένεται να συμπιέσουν περαιτέρω τα εισοδήματα εκατομμυρίων νοικοκυριών.
Σε πολλές περιπτώσεις φορολογουμένων με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα όπως αυτές που παρουσιάζει ο Ελεύθερος Τύπος, με αναλυτικά παραδείγματα, οι ετήσιες εισοδηματικές απώλειες που θα προκαλέσουν οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης στη φορολογία των εισοδημάτων και της κατανάλωσης θα κυμανθούν από 270 έως και 740 ευρώ.
Ειδικά σε περιπτώσεις εγγάμων όπου και οι δύο σύζυγοι δουλεύουν οι απώλειες θα ισοδυναμούν με ένα μηνιαίο μισθό ενός εκ των δύο συζύγων.
Από τα παραδείγματα προκύπτουν μειώσεις από 6% έως και 9% στο μηνιαίο διαθέσιμο εισόδημα.
Η αρχή της εφαρμογής των νέων φορολογικών έκτακτων μέτρων θα γίνει από τον Ιούνιο. Η εφαρμογή των νέων κλιμακίων στον υπολογισμό των μηνιαίων κρατήσεων φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης επί των μισθών και των συντάξεων αναμένεται να προκαλέσει αυξήσεις στις μηνιαίες φορολογικές κρατήσεις και ισόποσες μειώσεις στα καθαρά ποσά μηνιαίων αποδοχών στις ακόλουθες περιπτώσεις μισθωτών και συνταξιούχων με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα:
1. Στους ιδιωτικούς υπαλλήλους χωρίς προστατευόμενα μέλη ή με 1 ή 2 προστατευόμενα τέκνα οι οποίοι λαμβάνουν αποδοχές από 617 ευρώ και μέχρι 1.900-2.000 ευρώ θα δουν τις μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος να αυξάνονγται έως και 19,5 ευρώ οπότε να καθαρά ποσά μηνιαίων αποδοχών θα είναι μειωμένα έως και 19,50 ευρώ.
2. Στους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα και τους συνταξιούχους χωρίς παιδιά ή με 1 ή 2 παιδιά και με μηνιαίες φορολογητέες αποδοχές πάνω από 720 ευρώ και μέχρι 2.250 ευρώ, οι οποίοι θα υποστούν αυξήσεις στις μηνιαίες φορολογικές επιβαρύνσεις τους και θα δουν τα καθαρά ποσά μηνιαίων αποδοχών να μειώνονται έως και 22,75 ευρώ.
“Ολοι οι παραπάνω εργαζόμενοι και συνταξιούχοι θα βρεθούν από την 1η Ιουνίου αντιμέτωποι και με το πρώτο κύμα αυξήσεων στους έμμεσους φόρους.