Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν πως η συγκεκριμένη ενέργεια συνιστά απόκλιση από τη συνταγματική αρχή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών.
Η Ολομέλεια υιοθετώντας τις αποφάσεις του Γ’ Τμήματος του ΣτΕ δικαίωσε…
γυναίκες που την διετία 2005-2006 δήλωσαν συμμετοχή στον διαγωνισμό για ΕΠ.ΟΠ. Στρατού Ξηράς στις ειδικότητες υπηρέτης όλμων, πολυβόλων, χειριστριών οργάνων ελέγχου πυρός, κ.λπ. και αποκλείστηκαν καθώς σύμφωνα με τη νομοθεσία που ίσχυε πριν από το 2007, είχαν το δικαίωμα να καταταγούν μόνο σε ειδικότητες διοικητικής μέριμνας και υποστήριξης.
Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι οι αποφάσεις με τις οποίες αποκλείστηκαν οι υποψήφιες είναι μη νόμιμες και πρέπει να ακυρωθούν.
defence-point.gr