ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016

Αυτά είναι τα 7 κανάλια για τις 4 άδειες – Κόπηκαν Μega, Σαββίδης, Κύπριοι

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αυτά είναι τα 7 κανάλια για τις 4 άδειες – Κόπηκαν Μega, Σαββίδης, Κύπριοι
    Τη short list των 7 καναλιών που θα διεκδικήσουν τις 4 άδειες πανελλαδικής εμβέλειας ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης της κυβέρνησης.
    Καθώς ολοκληρώθηκε η φάση προεπιλογής των υποψηφίων για τον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες, οι υποψήφιοι είναι οι εξής:
    ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΣΚΑΙ ΑΕ)
    ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (N.T.V.)
    ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
    ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (ALPHA)
    ΙΩΑΝΝΗΣ-ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ Χ. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Τ.Π.Κ. μ.α.ε.)
    ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. (E RADIO-TV)
    ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ Μ.Μ.Ε. Α.Ε.)
Ποιοι «κόπηκαν»
    Εκτός διαγωνισμού βγήκαν το Mega (ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ – MEGA CHANNEL), η DIMERA MEDIA INVESTMENTS LIMITED(του Ιβάν Σαββίδη) η «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που ανήκει σε εταιρεία κυπριακών συμφερόντων ενώ εξ αρχής είχε «κοπεί» το City News ΑRΤ TV του Γιώργου Καρατζαφέρη.
    Κατά της αποφάσεως έγκρισης του Πρακτικού προεπιλογής και προκειμένου να οριστικοποιηθεί ο τελικός κατάλογος των συμμετεχόντων στην δημοπρασία, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα της προδικαστικής προσφυγής, όπως προβλέπεται από την Προκήρυξη 1/2016 (Κεφ. 6.4).
Ερώτημα Κρέτσα για τους «κομμένους»
    Ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας κ.Λ.Κρέτσος, για λόγους, που άπτονται της προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος και ενίσχυσης της διαφάνειας απηύθυνε το ερώτημα προς την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, και την Εταιρεία των Ορκωτών Λογιστών, που υποστήριξε το έργο της Επιτροπής κατά πόσο οι λόγοι απόρριψης των τριών υποψηφίων DIMERA MEDIA INVESTMENTS LIMITEDΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ITV CP) και ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (MEGA CHANNEL), που αποκλείστηκαν από την προεπιλογή είναι θεραπεύσιμοι.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕ ΑΣ
Αθήνα,  19. 7 .2016
Α.Π.   178
Θέμα:  Έγκριση του υπ’ αρ. 9/18.7.2016 Πρακτικού προεπιλογής της Πενταμελούς Ειδικής Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τη χορήγηση των τεσσάρων (4) αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition)
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη: 
( μπλα-μπλα, δυό σελίδες )
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
    Εγκρίνεται  το  υπ’  αρ.  9/18.7.2016  Πρακτικό  προεπιλογής  της  Πενταμελούς  Ειδικής Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για   τη χορήγηση των τεσσάρων (4) αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας  ενημερωτικού  προγράμματος  γενικού  περιεχομένου  για  μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition).
    Κατά της αποφάσεως έγκρισης του Πρακτικού αυτού, βάσει  του Κεφαλαίου 6 παρ.4 της Προκήρυξης 1/2006 χωρεί Προδικαστική προσφυγή, κατά τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 9 της ιδίας Προκήρυξης.  
     Σύμφωνα με το  ως άνω Πρακτικό προεπιλέγονται για να συμμετέχουν στην περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία οι εξής υποψήφιοι:
1.  ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΠΛΗΡΟ ΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΣΚΑΙ ΑΕ)
2.  ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (N.T.V.) 
3.  ΑΝΤΕΝΝΑ  TV  ΑΝΩΝΥΜΟΣ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
4.  ALPHA   ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (ALPHA )
5.  ΙΩΑΝΝΗΣ - ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ  Χ.  ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ  ΚΑΛΥΨΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Τ.Π.Κ. μ.α.ε.) 
6.  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. (E   RADIO - TV)
7.  ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΛΤΕΡ
ΕΓΚΟ Μ.Μ.Ε. Α.Ε.)
Απορρίπτονται από την περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία οι εξής υποψήφιοι και για τους ακόλουθους λόγους:
    1.   DIMERA MEDIA INVESTMENTS LIMITED,  καθώς   σε   παρέκκλιση   της  παρ .  Δ.3.3.3. της Προκήρυξης οι οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2015 της «DIMERA LIMITED» (μοναδική  μέτοχος  με  έδρα  την  Κύπρο)  που περιλαμβάνονται  στο  φάκελο συμμετοχής της Υποψήφιας Εταιρείας δεν είναι ελεγμένες από αναγνωρισμένο ορκωτό ελεγκτή  λογιστή.  Στις  εν  λόγω  οικονομικές  καταστάσεις  γίνεται  ρητή αναφορά ότι είναι μη ελεγμένες καθώς η υποχρέωση τ ης εταιρείας να τις καταθέσει στον Έφορο Εταιρειών Κύπρου καθώς και στον Έφορο Φορολογίας Εταιρειών λήγει την 31η Ιανουαρίου 2017 και 31η Μαρτίου 2017, αντίστοιχα.
    2.  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  (ITV   CP), καθώς: 
       α) Σε παρέκκλιση της παρ. Γ.2.3. της Προκήρυξης, δεν περιλαμβάνεται στο φάκελο συμμετοχής της Υποψήφιας Εταιρείας υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της μοναδικής μετόχου της Υποψήφιας Εταιρείας περί υπάρξεως ή μη συμφωνίας εκχώρησης δικαιωμάτων ψήφου καθώς κα ι οι τυχόν αντίστοιχες συμβάσεις.  
       β) Σε παρέκκλιση της παρ. Δ.1.1. της Προκήρυξης, δεν περιλαμβάνεται στο φάκελο συμμετοχής της Υποψήφιας Εταιρείας   αντίγραφο ποινικού μητρώου ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος είναι παράλληλα και νόμιμος εκπρόσωπος της Υποψήφιας  Εταιρείας.  Αντί  του  ποινικού  μητρώου  έχει  προσκομιστεί  υπεύθυνη δήλωση του ανωτέρω προσώπου στην οποία δηλώνεται ότι είναι μόνιμος κάτοικος Λονδίνου με βρετανικό διαβατήριο και ότι δεν έχει ποινικές καταδίκες για κανένα αδίκημα, καθώς   επίσης ότι προβαίνει στην παρούσα υπεύθυνη δήλωση αντί ποινικού μητρώου,  επειδή  στην  Αγγλία  δεν  εκδίδεται  έγγραφο  αντίστοιχο  του  ελληνικού αντιγράφου ποινικού μητρώου. 
       γ)  Σε παρέκκλιση της παρ. Δ.3.3.5 της Προκήρυξης η Υποψήφια Εταιρεία προσκόμισε επιστολή  πιστοποιημένου Ορκωτού  Ελεγκτή  στην  οποία  αναφέρεται  ότι  την 30η/6/2016 στο λογαριασμό “Συμμετοχές” της “S.N.P. SOUTHEST NETWORK PUBLIC LTD” (μοναδική μέτοχος της Υποψήφιας Εταιρείας), εμφανίζεται η κατοχή των μετοχών της Υποψήφιας Εταιρείας στην οποία συμμετέχει 100% καθώς και η καταβολή του ποσού των 24.000 ευρώ στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Ωστόσο δεν περιλαμβάνεται στο φάκελο συμμετοχής της Υποψήφιας Εταιρείας τα απαιτούμενα από την παρ. Δ.3.3.5 της Προκήρυξης, αντίγραφα του λογαριασμού όψεως ή του βι βλίου ταμείου της εταιρείας, από τα οποία να αποδεικνύεται η ανάληψη του τιμήματος για την αγορά της εν λόγω συμμετοχής. 
       δ) Σε παρέκκλιση της παρ. Δ.3.3.6 της Προκήρυξης η Υποψήφια Εταιρεία προσκόμισε επιστολή  πιστοποιημένου Ορκωτού  Ελεγκτή  στην  οποία  αναφέρεται  ότι  την 30η/6/2016 στο λογαριασμό “Δάνεια” της “S.N.P. SOUTHEST NETWORK PUBLIC   LTD” (μοναδική μέτοχος της Υποψήφιας Εταιρείας), περιλαμβάνεται δάνειο ποσού 78.000 ευρώ το οποίο έχει λάβει από τον μέτοχο της SHERITO HOLDING LTD. Ωστόσο, δεν περιλαμβ άνεται στο φάκελο συμμετοχής της Υποψήφιας Εταιρείας η απαιτούμενη από την παρ. Δ.3.3.6 σύμβαση του εν λόγω δανείου.
    3.  ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (MEGA  CHANNEL ), καθώς: 
       α) Σε  εφαρμογή  της  παρ.  Β.2.2  της  Προκήρυξης,  περιλαμβάνονται  στο  φάκελο συμμετοχής  της  Υποψήφιας Εταιρείας  μεταξύ  άλλων  τα  πρακτικά  αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνίες 20/8/2012, 4/10/2013 και 11/3/2016 της Υποψήφιας Εταιρείας που πιστοποιούν αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Ωστόσο στα πρακτικά αυτά δεν αναφέρεται ρητά ο τρόπος καταβολής των εν λόγω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου. 
       β) Δεν  περιλαμβάνονται  στον  φάκελο  συμμετοχής  της  Υποψήφιας  Εταιρείας  οι οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας χρήσης όπως αναφέρεται στην παρ. Β.2.4 της Προκήρυξης.  Αντί  αυτών,  δυνάμει  της  παρ.  Β.2.5  της Προκήρυξης  και  σχετικών διευκρινήσεων που δόθηκαν μέσω του επίσημου ιστότοπου της Αναθέτουσας Αρχής, προσκομίστηκαν  προσωρινές  οικονομικές  καταστάσεις  περιόδου 1/1 -   31/5/2016 ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή. Βάσει της παρ. Β.2.5 για   τη σύνταξη των εν λόγω οικονομικών καταστάσεων θα έπρεπε να εφαρμοστούν τα λογιστικά πρότυπα βάσει των οποίων η εταιρεία συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, ήτοι τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). Εντούτοις, στην έκθεση επισκόπησης  του  ορκωτού  ελεγκτή  που  συνοδεύει τις  εν  λόγω  οικονομικές καταστάσεις, εκφράζεται ρητά η γνώμη ότι αυτές δεν συντάχτηκαν από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τα παραπάνω λογιστικά πρότυπα (Δ.Π.Χ.Α.). 
Και ακόμα 6 σελίδες ‘’λόγοι κοψίματος’’ που δεν θα σας κάνουν πιο σοφούς και ενημερωμένους )

ΠΗΓΗ : " http://roykoymoykoy.blogspot.gr   " 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου