ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τρίτη, 16 Αυγούστου 2016

Χρειάζονται αναδιοργάνωση οι θεσμικές Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών;


 
Χρειάζονται αναδιοργάνωση οι θεσμικές Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών;
Αντιστράτηγος εα Κων. Β. Κωνσταντάρας
ΓΕΝΙΚΑ
    Το παρόν καταγράφει προσωπικές απόψεις. Γίνεται με αφορμή τη διαδικασία αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου των ΕΑΑ που άρχισε με πρωτοβουλία του Συντονιστικού των 3ων Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών – ΝΠΔΔ. Προσπάθειά μου είναι η δημοσιοποίηση σκέψεων που έχω την άποψη ότι μπορούν να συνεισφέρουν στη βελτίωση της λειτουργίας τωνΕΑΑ. Tο ρητορικό ερώτημα του τίτλου σκοπεί στον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των Ενώσεων και εν τέλει στην εθελοντική/θεσμική εμπλοκή των μελών των Ενώσεων προς ουσιαστική αναβάθμιση του θεσμού.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ

    Η ΕΑΑΣ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.  Tο 1938, με τον Αναγκαστικό Νόμο 1284 ιδρύθηκε η «Ένωσις Ελλήνων Αποστράτων». Σ’ αυτήν μετείχαν οι Απόστρατοι των Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Χωροφυλακής). Απετέλεσε κατ’ ουσίαν την πρώτη  πολεμιστική οργάνωση της χώρας. Ο ΑΝ 1284 τροποποιήθηκε  με το ΝΔ 1171/ 1972, σύμφωνα με τον οποίο διασπάσθηκε η Ένωση, σε επιμέρους Κλαδικές. Με τον ίδιο νόμο καθορίσθηκαν οι ονομασίες των νέων Ενώσεων σεΈνωση Αποστράτων Αξιωματικών ΣτρατούΝαυτικού και Αεροπορίας αντίστοιχα. Η ΕΑΑΣ εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μέσω του ΓΕΣ και διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο τριετούς θητείας.    Από το 1992 το Διοικητικό Συμβούλιο αναδεικνύεται σε πανελλαδική ψηφοφορία των Μελών της Ενώσεως.
    Τα κεντρικά γραφεία της ΕΑΑΣ βρίσκονται στην Αθήνα. Η Ένωση έχει πάνω από 40  παραρτήματα, σε όλη την Ελλάδα. Τα παραρτήματα διοικούνται από τοπικά συμβούλια διοριζόμενα από το ΔΣ της ΕΑΑΣ. Τακτικά μέλη της ΕΑΑΣ (από τον βαθμό του Ανθυπασπιστή μέχρι του Στρατηγού) είναι υποχρεωτικά όλοι οι απόστρατοι  του Στρατού Ξηράς και προαιρετικά συνάδελφοι οι προερχόμενοι από την  Ελληνική Αστυνομία. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται  και τα ορφανικά μέλη των αποβιωσάντων (χήρες/οι). Το σύνολο των μελών ανέρχεται σε 42.000 περίπου. Κύριο  έσοδο της ΕΑΑΣ, οι υποχρεωτικές συνδρομές των τακτικών μελών (1% του μερίσματος του ΜΤΣ).  
    Σκοποί της ΕΑΑΣ βάσει του καταστατικού της, είναι:
Η σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των μελών της, αλλά και με τους εν ενεργεία συναδέλφους. 
Η επιμέλεια των συμφερόντων και η παρακολούθηση των ζητημάτων που αφορούν τα μέλη της.
Η παροχή οικονομικής βοήθειας και η στήριξη των ασθενέστερων οικονομικά μελών κατά περίπτωση και αναλόγως των δυνατοτήτων.
Η βράβευση με οικονομική ενίσχυση των τέκνων των μελών που επιτυγχάνουν άριστες επιδόσεις στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου.
Η μέριμνα για διατήρηση της κοινωνικής θέσεως των μελών.
Η διατήρηση του εθνικού φρονήματος των μελών και η συνέχιση της προσφοράς προς την πατρίδα με γνώμονα το εθνικό συμφέρον. 
ΣΚΕΨΕΙΣ
    Το ποσοστό αποχής στις τελευταίες αρχαιρεσίες για το ΔΣ της ΕΑΑΣ, ήταν απαράδεκτα μεγάλο (7.000 περίπου ψηφίσαντες επί συνόλου άνω των 40.000 δικαιουμένων).
    Τα οικονομικά πολλών μελών, σε σχέση πάντα με τα προσδοκώμενα οφέλη, δεν διευκολύνουν τις μετακινήσεις και τη συμμετοχή στις αρχαιρεσίες κ.ά.
    Εδώ και πολλά χρόνια, αφ’ ενός διαδοχικά ΔΣ και ΤΣ δεν έχουν καταφέρει να εμπεδώσουν στα Μέλη το αίσθημα ότι υπηρετούν πράγματι το σύνολο και αφ’ ετέρου πολλά μέλη αρνούνται να δουν και αναγνωρίσουν το έργο των συναδέλφων που εκλέγουν.
    Η οργανωτική δομή και ο τρόπος λειτουργίας της ΕΑΑΣ δεν εκφράζει πλέον τις τρέχουσες αντιλήψεις ορθολογικής, άμεσης και υπεύθυνης δημοκρατικής συμμετοχής.
    Η πρόβλεψη εκλογής μελών του ΔΣ με συγκεκριμένη προέλευση (Οικονομικού-Δικαστικού-ΕΛΑΣ) αφενός  αντίκειται στα δημοκρατικά δεδομένα, αφετέρου δεν προσδίδει στο Σώμα προστιθέμενη αξία, αφού τα Μέλη αυτά, δεν αποτελούν θεσμικά Ειδικούς Συμβούλους του ΔΣ για την «ειδικότητά» τους.
    Πριν τις αρχαιρεσίες, εκτίθενται προγράμματα και απόψεις/θέσεις των υποψηφίων και στη συνέχεια, για όλα αποφασίζει κατά πλειοψηφία το εκλεγμένο ΔΣ.
    Δεν υπάρχει  πρόβλεψη για το δέον γενέσθαι, όταν τα προγράμματα Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του ΔΣ, είναι εξ’ υπαρχής αντικρουόμενα, όπως είναι πιθανό να συμβεί. 
    Δεν υπάρχει μηχανισμός ελέγχου (πχ ετήσια ΓΣ) και έγκρισης πεπραγμένων, ούτε καν των οικονομικών.    Τέτοιος μηχανισμός, είναι βασικό εργαλείο λογοδοσίας κάθε εκλεγμένου οργάνου.
    Το ΔΣ δεν έχει θεσμοθετημένα υπόψιν  τις σκέψεις/απόψεις/προτάσεις των Μελών που ψήφισαν.
    Η μετά την εκλογή του ΔΣ εν λευκώ διαχείριση των κοινών της Ενώσεώς μας από τους εκλεγμένους, συμβάλλει (προσθετικά της πολιτικής μας παιδείας) στη δημιουργία αισθήματος μη επιρροής, άρα μη ανάγκης ενεργού και συνεχούς συμμετοχής εκ μέρους  των Μελών.  Αυτό έχει σαν τελικό αποτέλεσμα την απομάκρυνση των μελών από τα δρώμενα και την τελική αποξένωση από τους ιερούς δεσμούς της συναδελφικότητας και συν-ευθύνης και μετά την ενεργό υπηρεσία. Εν τέλει, η «φιλοσοφία» μας συμπυκνώνεται στην αγνόηση του παρόντος και στην αναδρομή στο παρελθόν, με κλασσικότερη έκφραση την «τι έκανες όταν ήσουν…» που φορτώνει σε άλλους τα κακώς κείμενα.
    Τα μέλη, συνηθισμένα σ’ όλη μας τη ζωή στην ενός ανδρός αρχή, αφού ψηφίσουμε τους εκλεκτούς μας, επαφιέμεθα στην άνεση της μη συμμετοχής μας στη λήψη αποφάσεων, μέχρις ότου (και εάν)  «κινητοποιηθούμε» για κάτι που κίνησε τα ανακλαστικά κάποιου ή κάποιων εξ ημών, συνήθως υπό τη δική του θεώρηση των πραγμάτων.
    Τα ξαναθυμόμαστε όλα σε 3-4 χρόνια, όπως ακριβώς μετέχουμε με «εκπροσώπους» στη διακυβέρνηση της χώρας, τους οποίους αφήνουμε ουσιαστικά ανεξέλεγκτους να δρέπουν τις δάφνες της εκλογικής τους τάχα επιτυχίας (που στην ουσία είναι δική μας παραχώρηση).
    Η διακλαδικότητα σε όλα τα επίπεδα είναι ιστορικό πλέον γεγονός στις περισσότερες σύμμαχες χώρες και ζητούμενο στη δική μας.
    Η δικαιολογία της συνήθειας, του «έτσι προβλέπεται» ή της ισχύος συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου, δεν είναι πειστική στην εποχή των καταιγιστικών αλλαγών που βιώνουμε, άρα πρέπει να επιδιώξουμε τη σαρωτική θεσμική αλλαγή των ισχυόντων, προς την κατεύθυνση που επιθυμούμε.
    Πρέπει να σχεδιάσουμε ένα νέο ΝΠΔΔ της ΕΑΑΣ, με όραμα την επαν-ενοποίηση των ΕΑΑ,  αυξάνοντας τη δυναμική και τις δυνατότητες επέμβασης των ΕΑΑ.
    Η ενοποίηση είναι πολλαπλασιαστής ισχύος.
    Η εκλογή Τοπικών και Περιφερειακών Συμβουλίων κρίνεται ως αδήριτη ανάγκη για τη μόχλευση του ενδιαφέροντος των Μελών προς ενεργό ενασχόληση με τα των Ενώσεων. Με την ενασχόληση πολλών, ο καθείς θα  υποστηρίζει τις απόψεις του ενεργά, δεδομένου ότι θα τις συν-διαμορφώνει. Αν δεν υπάρχει εμπλοκή, δεν υπάρχει ενδιαφέρον και τούμπαλιν.
    Η πρόβλεψη και λειτουργία  Διοικούσης Επιτροπής με μικρό και ευέλικτο αριθμό μελών, όπως προτείνουμε, διευκολύνει τον έλεγχο και την εφαρμογή των αποφάσεων του ΔΣ που χαράσσει την πολιτική και θέτει τους βασικούς ΑΝΣΚ της ΕΑΑ, μέσω διαβουλεύσεων με τη βάση.
    Υπάρχει σαφής δυναμική μείωσης των εσόδων των ΕΑΑ, λόγω της μείωσης των μερισμάτων των Μελών.  Από την άλλη, η εμμονή σε παραδοσιακές πρακτικές (πχ έκδοση μηνιαίας «εφημερίδας», τη στιγμή που και η «Στρατιωτική Επιθεώρηση» έγινε τετραμηνιαία, με το απίστευτο κοστολόγιο των περίπου 10.000€ μηνιαίως) επιφέρει αποστέρηση ζωτικών πόρων από (προς μελέτη) τομείς στους οποίους θα υπήρχε πραγματική ανταποδοτικότητα των εισφορών των Μελών.
    Πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι οι εισφορές των Μελών, δεν μετουσιώνονται «άμα τη παρακρατήσει» σε περιουσία του ΥΠΟΙΚ, του ΥΠΕΘΑ ή του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά εξακολουθούν να αποτελούν περιουσία των Μελών, επί τη βελτίστη ωφελεία των οποίων πρέπει να διατίθενται.
    Δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος για τη δημιουργία αποθεματικού της ΕΑΑΣ, εάν αυτό δεν είναι άμεσα διαθέσιμο για την εκπλήρωση ουσιαστικών σκοπών της ΕΑΑΣ. Η κατάθεση των κεφαλαιακών αποθεμάτων που σωρρεύθηκαν κατά το παρελθόν, δεν αποτελούν πόρους του ΥΠΕΘΑ ή του ΥΠΟΙΚ για την κατά το δοκούν χρήση ή «αποταμίευση» σε διάφορα κεφαλαιοβόρα επενδυτικά προϊόντα. Δεν πρέπει να τους αφήνουμε να χειρίζονται και τις εισφορές μας σαν να ήταν δημόσιοι πόροι. ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ.    Θυμίζουμε την από 24-4-2015 Επιστολή της ΕΑΑΣ προς τον ΥΕΘΑ για την απόδοση του μεριδίου της ΕΑΑΣ από τοΚοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ που τηρεί και χειρίζεται η ΤτΕ, με τεράστιες σωρρευτικές απώλειες κεφαλαίου εις βάρος της ΕΑΑΣ. Επί της επιστολής, ουδεμία απάντηση γνωστοποιήθηκε ή (γνωστή) συνέχεια δόθηκε…
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
    Πρόσφατα, μετά από ανάλογη πρωτοβουλία και διαβούλευση που διεκήρυξε η ΕΑΑΣ, το Παράρτημα Ημαθίας επεξεργάσθηκε την πρόταση εργασίας της ΕΑΑΣ και επ’ αυτής ως θεμελίου, επεκτάθηκε και υπέβαλε επιπλέον προτάσεις, ριζοσπαστικές κατά την άποψή μου. Βασική αρχή της σκέψης είναι ότι πρέπει να επεκταθούν οι εκλογικές διαδικασίες (έστω με απόφαση του ΔΣ κατ’ αρχήν) ώστε να εμπλέκονται περισσότεροι σε περισσότερα. Υπό το πρίσμα των σκέψεων που προαναφέρθηκαν, οι κύριες προτάσεις μας, είναι:
    Να καθιερωθούν τρείς βαθμοί διοικήσεως των ΕΑΑ:
         Α' βαθμός: 3-5μελές Τοπικό Συμβούλιο (ένα τουλάχιστον ανά Αντιπεριφέρεια, σε αντιστοιχία με τα νυν παραρτήματα).  Εκλέγεται απευθείας από τα Μέλη του.
         Β' βαθμός: 5-7μελές Περιφερειακό Συμβούλιο ανά Περιφέρεια, (συνολικά 12). Εκλέγεται απευθείας από τα Μέλη των Παραρτημάτων εκάστης Περιφέρειας.
         Γ' βαθμός: 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος εκλέγονται απευθείας από το σύνολο των Μελών της Ενώσεως. Τα λοιπά 12 μέλη του ΔΣ είναι οι Πρόεδροι των ως άνω Περιφερειακών Συμβουλίων.
         Όλα τα ως άνω Συμβούλια να έχουν 3ετή θητεία.
    Για την αποφυγή πολιτικών, συμφεροντολογικών και άλλων παρεμβάσεων, προτείνουμε το Διοικητικό Συμβούλιο να εκλέγεται το έτος Χ (πχ 2017), τα Περιφερειακά Συμβούλια το επόμενο (έτος Χ+1, πχ 2018και τα Τοπικά Συμβούλια το μεθεπόμενο (έτος Χ+2, πχ 2019). Αυτό δημιουργεί συνθήκες διοικητικής σταθερότητας και συνέχειας, αποφεύγοντας προβλήματα κενών διοικήσεως και συνέχειας της πολιτικής, στρατηγικής και τακτικής του συνόλου του μηχανισμού διοικήσεως της ΕΑΑ.
    Να προβλέπεται Ετήσια ΓΣ των εκλεγμένων εκπροσώπων όλων των βαθμίδων, όπου να γίνεται ευρεία συζήτηση για θέματα ατζέντας του ΔΣ και να κρίνεται η οικονομική διαχείριση του παρελθόντος έτους.
    Να προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία Διοικούσας Επιτροπής στην έδρα της ΕΑΑΣ, με ρόλο και καθήκοντα που προτείνονται και αναλύονται παρακάτω, για την αντιμετώπιση των τρεχουσών υποθέσεων, την άμεση αντίδραση, την ευελιξία και την ευχέρεια ελέγχου των εξελίξεων.
Πλαίσιο λειτουργίας Διοικούσης Επιτροπής:
    Το ως άνω 15μελές ΔΣ συνέρχεται σε απαρτία κατ’ αρχήν μηνιαίως. Χαράσσει την πολιτική και ασκεί την υψηλή εποπτεία της Ενώσεως, σε κάθε τομέα. Λοιπά όπως μέχρι τώρα.
    Των τρεχόντων θεμάτων επιλαμβάνεται η Διοικούσα Επιτροπή που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Διευθύνοντα Σύμβουλο και ένα Περιφερειακό Σύμβουλο – Μέλος του ΔΣ ανά μήνα, σε θέματα αρμοδιοτήτων που της εκχωρούνται με απόφαση του ΔΣ, με αυξημένη πλειοψηφία (+9 επί συνόλου 15). Η ΔΕ συνέρχεται σε απαρτία εβδομαδιαίως και όποτε χρειασθεί με πρόσκληση του Προέδρου (λεπτομερέστερη περιγραφή των καθηκόντων της ΔΕ να γίνει στον ΚΟΛ). Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
    Σε κάθε περίπτωση:
         Οι αποφάσεις του ΔΣ είναι υποχρεωτικές για τη Διοικούσα Επιτροπή και τα Περιφερειακά και Τοπικά Συμβούλια.
         Το ΔΣ μπορεί να συνέλθει και ως Πειθαρχικό Συμβούλιο για την εποπτεία των Μελών του, των Επιτροπών, των Περιφερειακών Επιτροπών, των Παραρτημάτων και των Μελών.
         Δεν αποκλείεται η δυνατότητα σύγκλησης τηλεδιάσκεψης του ΔΣ για την επίλυση σοβαρών/ άμεσων αναγκών. Οι τηλεδιασκέψεις καταγράφονται και οι αποφάσεις καταχωρούνται σε πρακτικά.
ΔΙΑΦΟΡΑ
    Επιπλέον, προτείναμε να ορισθεί θέση (αμειβομένουΕκπροσώπου Τύπου του Συντονιστικού  των 3ων ΕΑΑ, για την με επαγγελματικό τρόπο προβολή των θέσεων των ΕΑΑ (πρόσληψη με σύμβαση και αμοιβή από όλες τις ΕΑΑ από κοινού). Η επιλογή αυτή είναι αναγκαία γιατί παίζει σημαντικότατο ρόλο η τηλεοπτική εικόνα των ΕΑΑ και η υποδειγματική παρουσίαση των θέσεών μας. Μην ξεχνάμε ότι πολλοί συνάδελφοι έχουν τέτοια ταλέντα, έχουν υπηρετήσει σε θέσεις εκπροσώπων τύπου διαφόρων κλιμακίων και θα μπορούσαν να βελτιώσουν αισθητά την εικόνα των Ενώσεων, να περάσουν μηνύματα, να βελτιώσουν τις δημόσιες σχέσεις και να αντιμετωπίσουν προσπάθειες κοινωνικού αυτοματισμού εναντίον μας, πάντα στα πλαίσια της πολιτικής που χαράσσει το ΔΣ.
    Με ιδιαίτερο έγγραφο, προτείναμε επίσης την αναστολή εκδόσεως της Εθνικής Ηχούς και με μέρος των εξοικονομηθησομένων πόρων (άνω των 100.000€ ανά έτος), τη λειτουργία αναμορφωμένης ιστοσελίδας και ψηφιακών (Διαδικτυακών) σταθμών τηλεοράσεως και ραδιοφώνου. Αυτή η απόφαση, θα εξοικονομούσε δεκάδες χιλιάδων ευρώ και η φωνή μας θα είχε πολύ μεγαλύτερο ακροατήριο από το περιορισμένο της ΕΗ.    Στις μέρες μας, δεν υπάρχει εφημερίδα χωρίς ζωντανό και ανταγωνιστικό ιστότοπο, ενώ πάρα πολλές, ιδίως στο διεθνή χώρο, αναστέλλουν την έντυπη, χάριν της ηλεκτρονικής, έκδοση. Περιττό να τονίσουμε την απήχηση που θα είχε ένα Ιντερνετικό δελτίο ειδήσεων στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΣ καθημερινά, βίντεο με μηνύματα του ΔΣ κλπ. Δεν υπάρχει περιορισμός στην παρεχόμενη με αυτό τον τρόπο πληροφόρηση και δεν υπάρχει λόγος αναβίωσης ή καθιέρωσης εκπομπών ειδικού περιεχομένου κλπ στην κρατική τηλεόραση, που είναι μάλλον αδύνατο, αλλά και πρακτικά αχρείαστο πλέον.
    Έχοντας υπόψη ψηφοδέλτια γενικών εκλογών άλλων χωρών, προτείνω την καθιέρωση (ακόμη και πολυσέλιδων) ψηφοδελτίων όπου πλην της επιλογής υποψηφίων να καλείται ο ψηφοφόρος να επιλέξει σε διάφορα θέματα που απασχολούν τους συναδέλφους. Επισυνάπτω σύνδεσμο[1] στο τελευταίο ψηφοδέλτιο των Αμερικανικών προεδρικών εκλογών σε τυχαία κομητεία, σαν παράδειγμα σωστής οργάνωσης και συμμετοχικής δημοκρατίας.
    Η επιστολική ψήφος πρέπει να εξετασθεί σοβαρά και να υιοθετηθεί το δυνατόν ταχύτερα. Επί παραδείγματι, από την Εφορευτική Επιτροπή αποστέλλεται φάκελος σε κάθε Μέλος, που περιέχει: αριθμημένο/σφραγισμένο ταχυδρομικό φάκελο με προπληρωμένο τέλος συστημένης επιστολής, οδηγίες για τις διαδικασίες της ψηφοφορίας, φάκελο χωρίς ενδείξεις για το ψηφοδέλτιο και ψηφοδέλτιο προς συμπλήρωση. Το Μέλος, συμπληρώνει το ψηφοδέλτιο με άνεση χρόνου, όπου καταγράφει και τις δικές του προτάσεις/απόψεις, το εσωκλείει στον χωρίς ενδείξεις φάκελο, τον οποίο εσωκλείει στον αριθμημένο ταχυδρομικό, που αποστέλλει στην  Εφορευτική Επιτροπή. Αυτή καταγράφει τους ληφθέντες φακέλους και τοποθετεί σε κάλπη τους περιεχόμενους (χωρίς ενδείξεις) φακέλους ψηφοφορίας. Στη συνέχεια, καταμετρά τις ψήφους, ανακοινώνει/αναφέρει τα αποτελέσματα στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και στη συνέχεια καταγράφει συγκεντρωτικά τα λοιπά στοιχεία των ψηφοδελτίων και τα διαβιβάζει αρμοδίως.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
    Τα ιστορικά και οργανωτικά στοιχεία ελήφθησαν από την ιστοσελίδα της ΕΑΑΣ και την ισχύουσα νομολογία.
    Σκοπός μου δεν είναι η πρόκληση διενέξεων που εν τέλει παραπέμπουν στις ελληνικές καλένδες την επίτευξη οιασδήποτε λύσης. Αντίθετα, σκοπός είναι η αναζήτηση της βέλτιστης πρότασης και κατ’ επέκταση λύσης που θα επιτύγχανε την αναπροσαρμογή των πρακτικών σε σύγχρονες, οικονομικές και επωφελείς για το σύνολο.
    Δεν αναφέρομαι προσωπικά σε κανένα Μέλος της ΕΑΑΣ του παρόντος ή του παρελθόντος. Οι αντιρρήσεις/σκέψεις δεν αφορούν πράξεις συγκεκριμένων ατόμων ή περιόδων. 
    Δεν τρέφω αυταπάτες ότι όποιος επίμονα θελήσει να βρει αιχμές και υπονοούμενα στο κείμενο, μπορεί να μην τα καταφέρει, αλλάΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ότι τέτοιες πρακτικές και συμπεριφορές ουδέποτε στη ζωή (πολλώ δε μάλλον στην καριέρα) μου υιοθέτησα.
Αντιστράτηγος εα
Κων. Β. Κωνσταντάρας[2]
Πρόεδρος Τ.Σ. Ημαθίας
Αναρτήθηκε από Ανδρεας στις 3:00 π.μ. 
Αντιδράσεις: 
ΠΗΓΗ : "  http://roykoymoykoy.blogspot.gr   " 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου