ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

«ΣΟΚ» ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

25/10/2016
Μείωση 9,2% παρουσίασαν τον Αύγουστο του 2016 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3,159 δισ. ευρώ, έναντι 3,478 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2015, ενώ αύξηση κατά 14,% παρατηρήθηκε στις ταξιδιωτικές πληρωμές στα 236 εκατ. ευρώ, από 207 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας.

Η μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στη μείωση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 11,6%, καθώς οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 1,8%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 87,8% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και υπεραντιστάθμισαν (249,0%) το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών.
Αναλυτικότερα, μείωση κατά 2,2% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 (Αύγουστος 2016: 2,401 δισ. ευρώ, Αύγουστος 2015: 2,456 δισ. ευρώ), όπως και οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ-28 που μειώθηκαν κατά 31,1% (Αύγουστος 2016: 628 εκατ. ευρώ, Αύγουστος 2015: 911 εκατ. ευρώ).
Η μείωση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 ήταν κυρίως αποτέλεσμα της μείωσης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 128 εκατ. ευρώ ή 7,5%, καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν αύξηση κατά 9,7% (Αύγουστος 2016: 829 εκατ. ευρώ, Αύγουστος 2015: 756 εκατ. ευρώ).
Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 4,3% και διαμορφώθηκαν στα 526 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 31,9% και διαμορφώθηκαν στα 271 εκατ. ευρώ.

Μικρή αύξηση κατά 0,5% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 454 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, μείωση κατά 4,3% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 95 εκατ. ευρώ, όπως και αυτές από τις ΗΠΑ που μειώθηκαν κατά 49,6% και διαμορφώθηκαν στα 102 εκατ. ευρώ.
Όσον αφορά το οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2016, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 8,434 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 8,8%, εξαιτίας τόσο της μείωσης των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 753 εκατ. ευρώ ή 7,1% όσο και της αύξησης των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 64 εκατ. ευρώ ή 4,7%.
H μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στη μείωση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 9,0%, καθώς οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 1,3%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 78,6% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 77,7% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.
Η εισερχόμενη κίνηση τον Αύγουστο του 2016 διαμορφώθηκε στις 5.084 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015. Ειδικότερα, οι αεροπορικές αφίξεις αυξήθηκαν κατά 4,4%, ενώ οι οδικές αφίξεις μειώθηκαν κατά 8,0%. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ-28 κατά 20,8%, καθώς οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28 μειώθηκαν κατά 29,6%.
Αναλυτικότερα, οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στις 2.182 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,5%, και οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ εμφάνισαν αύξηση κατά 32,4%
Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2016 αυξήθηκε κατά 1,3% και διαμορφώθηκε στις 17.195 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 16.968 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Ειδικότερα, οι αεροπορικές αφίξεις αυξήθηκαν κατά 6,1%, ενώ οι οδικές αφίξεις μειώθηκαν κατά 9,5%.
Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-28 διαμορφώθηκε στις 11.845 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015, ενώ οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28 διαμορφώθηκαν στις 5.349 χιλ. ταξιδιώτες, μειωμένες κατά 15,3%.
Οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 8,4% και οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 14,4%. Ειδικότερα, οι αφίξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 10,6% και διαμορφώθηκαν στις 2.023 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτές από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 11,2% και διαμορφώθηκαν στις 978 χιλ. ταξιδιώτες.

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 7,7% και διαμορφώθηκαν στις 1.929 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, οι αφίξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 12,4% και διαμορφώθηκαν στις 395 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 5,3% και διαμορφώθηκαν στις 551 χιλ. ταξιδιώτες.

ΠΗΓΗ : "   ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ  " 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου