Ο συνθήκες και τα αίτια της ενέργειας του Υπαξιωματικού διερευνώνται αρμοδίως.