ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

Σε κοινό μέτωπο για τον ΕΦΚΑ καλεί η ΠΟΕΣ τους απόστρατους288
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών καλεί τις Ενώσεις Αποστράτων να ορίσουν εκπροσώπους για τη δημιουργία ενός άτυπου οργάνου που θα καταθέσει προτάσεις για το θέμα του ΕΦΚΑ. Όπως είναι γνωστό ανάμεσα στις συμβουλευτικές επιτροπές για τον ΕΦΚΑ, υπάρχει κι αυτή των Στρατιωτικών και Σωμάτων Ασφαλείας, μέλος της οποίας είναι και αντιπρόσωπος της ΠΟΕΣ. Αρμοδιότητες της  Επιτροπής είναι η συνδρομή προς το Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. για τον καθορισμό της δράσης και τη χάραξη των γενικών κατευθύνσεων λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α., η εισήγηση και η υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ. για όλα τα θέματα που αφορούν στη διαχείριση της περιουσίας του Ε.Φ.Κ.Α. και για κάθε θέμα που αφορά τα έσοδα και τις παροχές του Φορέα, η επεξεργασία και η εισήγηση προτάσεων προς το Δ.Σ. για την τροποποίηση των διατάξεων του Οργανισμού του Ε.Φ.Κ.Α. και η ανάδειξη εκπροσώπων των ασφαλισμένων στο Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. Εκπρόσωπος έχει οριστεί ο πρόεδρος της ΠΟΕΣ  Συνταγματάρχης Ανέστης Τσουκαράκης.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΠΟΕΣ:

  1. Προκειμένου να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση, καταγραφή, κατάθεση προτάσεων και λύσεων στα σχετιζόμενα με τον Ε.Φ.Κ.Α. ζητήματα και θέματα, ώστε στη συνέχεια η Συμβουλευτική Επιτροπή και όσον αφορά τους στρατιωτικούς, να έχει ενιαία γραμμή και διεκδίκηση, πρόθεση της Ομοσπονδίας μας είναι να συγκροτηθεί ένα άτυπο όργανο με τους εκπροσώπους των εν αποστρατεία συναδέλφων μας.
  1. Κατόπιν τούτου παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε πρόθεση συμμετοχής σας στο ανωτέρω άτυπο όργανο, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 21-3-2017, αρχικώς τηλεφωνικώς στο τηλ. 2168004777 και εν συνεχεία δια αλληλογραφίας, γνωρίζοντάς μας ταυτόχρονα και τα στοιχεία του εκπροσώπου σας (επίθετο, όνομα, τηλ. επικοινωνίας, e-mail).   
  1. Παρακαλούμε, περαιτέρω, όπως η εν λόγω πρόσκληση να απευθυνθεί σε οποιοδήποτε άλλον φορέα εν αποστρατεία συναδέλφων μας, που από παραδρομή δεν συμπεριλαμβάνεται στους αποδέκτες.
  1. Με εκτίμηση.
ΠΗΓΗ : 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου