ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018

Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας για την Αίτηση Κατάθεσης Διακοπής Επιδομάτων - Δώρων.


Θέμα :  " Περί Δικαστικής Διεκδίκησης των καταργηθέντων με το Νόμο 4093/2012, Επιδομάτων - Δώρων Εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας. "

Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν.Αργολίδας ενημερώνει τα μέλη του όπως προβούν σε Αιτήσεις διακοπής          ( όχλησης ) της παραγραφής προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους βάσει οδηγιών σχετικού εγγράφου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας " Π.Ο.Α.Σ.Α. "

Θα δέχονται τις αιτήσεις στο Γραφείο του Ναυπλίου κάθε Δευτέρα και Τετάρτη τις ώρες 10.00-12.00. 

Για την πόλη του ΄Αργους θα ενημερωθούν με S.M.S  για το πότε θα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο Γραφείο του ΄Αργους.

Απαιτείται  Ενημερωτικό Σημείωμα Σύνταξης τρέχοντος μηνός 2018. 

Η διαδικασία των ενεργειών έχει δύο (2) στάδια : 


α) Κατάθεση αίτησης διακοπής ( όχλησης ) της παραγραφής προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.
΄Εντυπο Αιτήσεως στο Γραφείο του Συνδέσμου.

Επειδή η αίτηση αυτή έχει απλό χαρακτήρα " όχλησης " δεν επιφέρει έννομα αποτελέσματα, απαιτείται όπως εντός  6 μήνου από της ημερομηνίας υποβολής της " Αίτησης Διακοπής Παραγραφής " να κατατεθεί αγωγή μέσω δικηγόρου, ατομικά ή ομαδικά στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

β) Αγωγή. Τα μέλη του Συνδέσμου πραγματοποιώντας την αίτηση θα λαμβάνουν οδηγίες προκειμένου προχωρήσουν στην διαδικασία της Αγωγής. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου