ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Σάββατο 17 Απριλίου 2021

Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας σας ενημερώνει για την ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΟ Μ.Τ.Σ.

 Για ενημέρωση των μελών του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας ως επίσης και συναδέλφων σε Πανελλαδικό επίπεδο. Για ότι νεότερο θα ενημερωθείτε.

 
Tην 15-4-21, με πρωτοβουλία  της Π.Ο.Α.Σ.Α., πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΜΤΣ, Αντ-γο ε.α. κ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗ Αντώνιο, στο γραφείο  του, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν  το θέμα της κατάργησης της  κράτησης του Ν. 4093/2012 και άλλα εκκρεμεί ζητήματα  του Μ.Τ.Σ.
Ειδικότερα συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

Α. Κατάργηση της υπαγωγής του μερίσματος ΜΤΣ στη διάταξη της υποπαραγράφου Β3 του Ν. 4093/2012.

Οι κρατήσεις του Ν.4093/12, που γίνονται μόνο για όσους κατέστησαν μερισματούχοι προ της εφαρμογής του Ν.4387/16, είναι παράνομες (παραβιάζεται η αρχή της ισότητας στις υποχρεώσεις)  και αντισυνταγματικές και πρέπει να σταματήσουν. Η επιστροφή, θα πρέπει να γίνει με εξατομικευμένο τρόπο στον κάθε δικαιούχο (ό,τι του αναλογεί). Οι κρατήσεις αυτές μέχρι σήμερα αποδίδονται στο ΜΤΣ και συμμετέχουν στα έσοδα του Ταμείου για τη χορήγηση του μερίσματος, για αυτό είναι υπαρκτή η ανάγκη για την εξεύρεση αντίστοιχων πόρων, θέμα για το οποίο έγινε εκτενής ανταλλαγή απόψεων. Ο Πρόεδρος του Ταμείου, μας ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την κατάργηση της συγκεκριμένης κράτησης και  τόνισε, ότι με τα σημερινή οικονομική κατάσταση του Ταμείου και χωρίς ανεύρεση ανάλογου πόρου, δεν είναι δυνατή η αναδρομική επιστροφή των κρατήσεων στο κάθε δικαιούχο, παρά μόνο για τις κρατήσεις του τρέχοντος έτους. Με ιδιαίτερη ένταση θα πρέπει να γίνει  αναζήτηση νέων πόρων, αλλά και η απόδοση θεσμοθετημένων πόρων.

Β. 'Αρθρο 45 Ν.4256/14

Τέθηκε το θέμα της υλοποίησης του ανωτέρω Νόμου και η ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών από το Ταμείο, συνεπικουρούμενο, όπου χρειασθεί από την ΠΟΑΣΑ, αλλά και τις άλλες συνδικαλιστικές Ομοσπονδίες, δεδομένου ότι η βιωσιμότητα και η οικονομική ευρωστία το Ταμείου αφορά όλους του μετόχους και μερισματούχους του Ταμείου.
Με το άρθρο 45 του Ν.4256/14, ως γνωστόν, «στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού και στους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (πρώην ΤΑΥΑΠ) και Ελληνικής Χωροφυλακής (πρώην ΕΤΕΧ) τον Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ), περιέρχεται ως πόρος ποσοστό 5% επί των προστίμων που καταβάλλονται για τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τα οποία βεβαιώνονται από τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Η διαδικασία είσπραξης, κατανομής και απόδοσης των πόρων στους ανωτέρω ασφαλιστικούς φορείς, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής ʼμυνας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
 Ακόμα εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής Κ.Υ.Α., παρά  τις επανειλημμένες ενέργειες, τόσο εγγράφως, όσο και σε συναντήσεις με καθ΄ύλην αρμόδιους Υπουργούς και υπηρεσιακούς παράγοντες, που ανελήφθησαν μέχρι σήμερα.

Γ.Η εναρμόνιση της νομοθεσίας του ΜΤΣ με τις διατάξεις του Ν.4472/2017.

Η υποχρεωτική  εναρμόνιση της νομοθεσίας του ΜΤΣ με τις διατάξεις του Ν.4472/2017 (νέο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σ.Α., με το οποίο δημιουργούνται κλιμάκια), για τον προσδιορισμό των μεριδίων, που θα αντιστοιχούν σε κάθε κλιμάκιο, βρίσκεται στο στάδιο της κατάθεσης  σχετικής τροπολογίας, όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο διϋπουργικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε για αυτό το Θέμα, λόγω της σθεναρής αντίδρασης, που υπήρξε (εκπρόσωπός μας στο ΔΣ του Ταμείο, ΠΟΑΣΑ, ΠΟΑΣΥ και παρεμβάσεις στην πολιτική ηγεσία του ΥΠ. Προστ. του Πολίτη και φυσική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ.)
Η αντίδραση αφορούσε στο θέμα της αναδρομικότητας, αναφορικά με τους μερισματοδοτικούς βαθμούς του Αρχιλοχία και του Ταξιάρχου, ή πρόκλησης  οποιαδήποτε επιβάρυνσης (για παλαιούς και νέους μερισματούχους), όπως επιχειρήθηκε με τροπολογία που εισήχθη για ψήφιση επανειλημμένα  μέχρι τώρα  και απεσύρθη.
Στο ίδιο πλαίσιο ζητήσαμε από τον κ. Πρόεδρο του Ταμείου, στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο, να συμπεριληφθεί ρύθμιση που επανειλημμένα έχει τεθεί στο Δ.Σ του ΜΤΣ από τον εκπρόσωπό μας  και ομόφωνα ελήφθη απόφαση (τελευταία απόφαση Δ.Σ. στις 19-12-18) να συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού υποχρεωτικά ως μέλος ένας (1) εν ενεργεία ανώτατος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, μέτοχος του Ταμείου με ανάλογη τροποποίηση του ν.δ. 2554/1953.

Δ. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Εκ μέρους της ΠΟΑΣΑ τονίσθηκε ότι η θέση μας, όπως διαμορφώθηκε επί σειρά ετών από κοινού  με την ΕΑΑΣ, είναι πάγια, σταθερή και αμετακίνητη. Αυτή η θέση  έχει άλλωστε διατυπωθεί πολλές φορές από τον εκπρόσωπό μας στο Δ.Σ. Του Ταμείου, όταν ετίθετο αυτό το θέμα. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις υπήρξε  ταυτόσημη άποψη, για την κατανομή των κοινωνικών πόρων των Ενόπλων Δυνάμεων στα αντίστοιχα Ταμεία ΜΤΣ, ΜΤΑ, ΜΤΝ, ανάλογα με την αριθμητική δύναμη των δικαιούχων εκάστου Ταμείου. Η διαφοροποίηση του νυν Προέδρου της ΕΑΑΣ στη συνεδρίαση του ΔΣ του ΜΤΣ της 18-2-21, μας βρίσκει εκ διαμέτρου αντίθετους, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν επηρέασε το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης απόφασης του ΔΣ του Ταμείου.
Η ΕΑΑΣ και η ΠΟΑΣΑ έχουν εκφρασθεί με κοινή  θέση για την ισότιμη συμμετοχή των μετοχομερισματούχων τους στο Ταμείο, χωρίς οποιαδήποτε διάκριση, επομένως η επιστροφή στο παρελθόν, με την επαναφορά του θέματος  της οικειοποίηση των κοινωνικών πόρων, ανάλογα με τον φορέα προέλευσής τους, μόνο βλάβη στα συμφέροντα του Ταμείου μπορεί να προκαλέσει.

Ε. Εξέλιξη Αγωγής του ΜΤΣ κατά της PICAR

Ως γνωστόν, το Μετοχικό Ταμείο Στρατού κατέθεσε την 30/12/2019 αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «PICAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ», προκειμένου να αναπροσαρμοσθεί το καταβαλλόμενο σήμερα μίσθωμα για το χρονικό διάστημα από της επιδόσεως της παρούσης έως και την 31/12/2021. Η εκδίκαση αυτής της αγωγής, λόγω της αιφνίδιας κρίσης, που προκάλεσε ο covid-19,  με τον συνεπακόλουθο επηρεασμό και στην αξιοποίηση ακινήτων, έχει αναβληθεί ως προς τη συζήτησή της και  ο νέος προσδιορισμός, ορίστηκε για την 13-1-22. Η  δικαστική απόφαση δικαίωσης της picar, προκάλεσε δυσμενέστατες  οικονομικές επιπτώσεις στα έσοδα του Ταμείου και στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκαν τρόποι  για την αποδοτική εκμετάλλευση του ακινήτου (attica).
 Στη συνάντηση εκ μέρους της ΠΟΑΣΑ συμμετείχε ο Πρόεδρος κ. ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος, Υποσ-γος ε.α. και ο Αντ-γος ε.α.-Επίτ. Υπαρχηγός ΕΛ.ΑΣ., ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Γρηγόριος, μέλος των  ΔΣ ΠΟΑΣΑ και ΜΤΣ. Εκ μέρους του ΜΤΣ, συμμετείχε  επίσης  ο Γ. Δ-ντής του ΜΤΣ, Συν-ρχης ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ Δημήτριος.
Για το θέμα ειδικότερα της παραγράφου Α έχει γίνει σχετική ανάρτηση και στην ιστοσελίδα μας ( Π.Ο.Α.Σ.Α.).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου