ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

Η μετανάστευση σε αριθμούς

ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΚΑΙ «ΧΡΗΣΙΜΟΙ»
25/01/2014
Γράφει η Μαρίνα Κουρμπέλα
Η μετανάστευση, η αντιμετώπιση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης, τεράστιου  για τις χώρες που υποδέχονται μεγάλο αριθμό ατόμων, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Μάλτα κλπ., αλλά και ο θετικός ρόλος της νόμιμης μετανάστευσης, συζητήθηκαν στο άτυπο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων, που συνεδρίασε στο Ζάππειο Μέγαρο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, την 1η Ιανουαρίου 2012, ο συνολικός πληθυσμός της ΕΕ ήταν 503,7 εκατομμύρια, σημείωσε δηλαδή αύξηση κατά 1,3 εκατομμύρια σε σύγκριση με το 2011, που ισοδυναμεί με ετήσιο ποσοστό + 2,6 ανά 1000 κατοίκους και προήλθε από φυσική αύξηση κατά 0,4 εκατομμύρια (+ 0,8 ‰) και καθαρή μετανάστευση συν στατιστική προσαρμογή 0,9 εκατομμύρια (+ 1,8 ‰).
Τα 20,7 εκατομμύρια υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν στην ΕΕ ανήλθαν περίπου σε 4,1 % του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ, υπερβαίνοντας τον αριθμό των πολιτών της ΕΕ που διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος (13,6 εκατομμύρια ή 2,7 % του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ).
Παράνομοι μετανάστες
Παρά το γεγονός ότι οι στατιστικές σχετικά με τους παράνομους μετανάστες εξακολουθούν να είναι ελλιπείς ή αναξιόπιστες λόγω της ίδιας της φύσης των φαινομένων που επιχειρούν να απεικονίσουν, η παράνομη μετανάστευση εξακολουθεί να αποτελεί κύριο στοιχείο της μετανάστευσης στην ΕΕ. Μπορούν να χρησιμοποιούνται δείκτες όπως οι απαγορεύσεις εισόδου, οι συλλήψεις και οι επιστροφές, παρόλο που υπόκεινται επίσης σε πολλές επιφυλάξεις.
Το 2012, απαγορεύθηκε η είσοδος στην ΕΕ σε συνολικά 316 060 άτομα, αριθμός που αντιπροσωπεύει μείωση κατά 8% σε σχέση με το 2011• η συντριπτική πλειοψηφία (63%) των απαγορεύσεων εισόδου σημειώθηκε στην Ισπανία, ιδίως στα εξωτερικά χερσαία σύνορα. Επίσης, το 2012 συνελήφθησαν περίπου 427 195  άτομα (μείωση σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό του 2011 που ήταν 468 840), ενώ τα κράτη μέλη επέστρεψαν το 2012 περίπου 186 630 υπηκόους τρίτων χωρών  (περίπου 4% λιγότερους σε σχέση με το 2011.
Εμπορία ανθρώπων
Για την περίοδο αναφοράς 2008-2010 το προφίλ των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων κατά φύλο και ηλικία ήταν 68 % γυναίκες, 17 % άνδρες, 3 % κορίτσια και 12 % αγόρια. Η πλειονότητα των βεβαιωμένων και εικαζόμενων θυμάτων είναι θύματα εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση (62 %). Η εμπορία ανθρώπων με σκοπό την καταναγκαστική εργασία (25 %) καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και η εμπορία ανθρώπων σε άλλες μορφές, όπως η εμπορία με σκοπό την αφαίρεση οργάνων, τις εγκληματικές δραστηριότητες ή την πώληση παιδιών ακολουθούν με μικρότερα ποσοστά (14 %). Από στοιχεία  προερχόμενα από ορισμένα κράτη μέλη προκύπτει ότι, το 2012, 736 υπήκοοι τρίτων χωρών  έλαβαν άδειες διαμονής ως θύματα εμπορίας ανθρώπων κατά το 2012, και σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία ορισμένων κρατών μελών συνελήφθησαν 4 351 έμποροι ανθρώπων  και 627  εξ αυτών καταδικάστηκαν.
Ο θετικός ρόλος της νόμιμης μετανάστευσης
Κατά τη διάρκεια των άτυπων Συμβουλίων Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ), καθώς και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποιούνται πολιτικές συζητήσεις σχετικά με το πώς μπορεί να γίνει αποτελεσματικότερα η διαχείριση της μετανάστευσης ώστε να συμβάλλει στην οικονομική μεγέθυνση.
Σημειώνεται, ότι ο πληθυσμός της ΕΕ σε ηλικία εργασίας (15-64 ετών) ανήλθε σε 335,4 εκατ. ευρώ το 2012 και προβλέπεται να μειωθεί κατά τα επόμενα 50 έτη σε 290,6 εκατομμύρια το 2060, σύμφωνα με τις τελευταίες προβολές της Eurostat. Με την αυξανόμενη γήρανση του πληθυσμού και με την παραδοχή της συνέχισης της μετανάστευσης κατά μέσο όρο στα επίπεδα του παρελθόντος, ο δείκτης εξάρτησης ηλικιωμένων θα αυξηθεί από 26,8% το 2012 σε 52,6% το 2060. Με λιγότερη εσωτερική μετανάστευση ο δείκτης αυτός ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερος. Η ΕΕ βλέπει ήδη τις συνέπειες της γήρανσης του πληθυσμού στην παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη. Η καλή διαχείριση της μετανάστευσης δεν αποτελεί ενδεχομένως πανάκεια για την κοινή αυτή πρόκληση, αλλά μπορεί να διαδραματίσει θετικό ρόλο.
 
ΠΗΓΗ : "   ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ   "

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου