ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

Μ. Βορίδης: Ηλεκτρονικός φάκελος ασφάλισης

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

11/11/2014
Ο ΕΟΠΥΥ, σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας και την υποστήριξη της ΗΔΙΚΑ και της ΚΜΕΣ, ανέλαβε την πρωτοβουλία για την ενοποίηση των πολλών, αλλά αποσπασματικών πληροφοριών τις οποίες λαμβάνει από τα λειτουργικά συστήματα διαφόρων συνεργαζόμενων με αυτόν δημόσιων φορέων και Οργανισμών, σε μία ενιαία πλατφόρμα.

Με την νέα εφαρμογή η οποία αναπτύχθηκε με μηδενικό κόστος για τον ΕΟΠΥΥ, διαμορφώνεται ένα νέο ασθενοκεντρικό σύστημα το οποίο δύναται να χαρτογραφεί, να διασυνδέει και να αξιοποιεί τα χαρακτηριστικά της ασφαλισμένης περίθαλψης.
Πρόκειται για ένα πληροφοριακό σύστημα ανοικτής αρχιτεκτονικής το οποίο διασυνδέεται με τρίτα συνεργαζόμενα συστήματα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, λειτουργεί σε ασφαλές περιβάλλον, αντίστοιχο με εκείνο του Taxis, και στο οποίο πρόσβαση έχουν με τη χρήση κωδικών πρόσβασης αυστηρά εξουσιοδοτημένα στελέχη του Υπουργείου και του ΕΟΠΥΥ.
Οι συναλλαγές κάθε ασφαλισμένου του ΕΟΠΥΥ με παρόχους, τις οποίες αποζημιώνει ο Οργανισμός, αποτυπώνονται ως πληροφορία στην ενιαία εφαρμογή, σε πραγματικό χρόνο, καταγράφονται στο σύνολό τους και δημιουργούν τον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας κάθε ασφαλισμένου.
Ο Φάκελος Ασφάλισης Υγείας, αποτελεί την ηλεκτρονική αποτύπωση του βιβλιαρίου υγείας του ασφαλισμένου, περιέχει πληροφορίες σχετικά με διαγνώσεις, νοσηλείες, επισκέψεις, παροχές (πχ. διαβητολογικά υλικά κλπ), ιατρικές πράξεις, αιμοκαθάρσεις και φάρμακα και δεν ταυτίζεται με τον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο.
Όπως αναφέρει το υπουργείο Υγείας, τα οφέλη είναι πολλαπλά για τους ασφαλισμένους και τον ΕΟΠΥΥ, καθώς αποτυπώνεται ανά ασφαλισμένο η χρήση υπηρεσιών και παροχών υγείας τις οποίες αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ, δίνεται η δυνατότητα διασταυρούμενων ελέγχων, ιδιαιτέρως σε «ζώνες» που παρουσιάζουν υψηλότερη παραβατικότητα λόγω των κενών του συστήματος, τίθενται οι βάσεις για την έναρξη του Συστήματος Κλινικού Ελέγχου σε πραγματικό χρόνο και της εισαγωγής της Κάρτας Ασφάλισης Υγείας.
Ο Φάκελος Ασφάλισης Υγείας αποτελεί τη βάση στην οποία θα στηριχθεί το Σύστημα Κλινικού Ελέγχου σε πραγματικό χρόνο το οποίο, θα αξιοποιεί στοιχεία από τον Φάκελο, όπως πχ το είδος και τον αριθμό των εξετάσεων, και σε συνδυασμό με τις κατευθυντήριες οδηγίες θα αξιολογείται η αναγκαιότητα των πράξεων. Η λειτουργία του ελέγχου θα διασφαλίσει την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, περιορίζοντας σημαντικά τις μη αναγκαίες δαπάνες υγείας.
Παράλληλα βάζει τις βάσεις για την Κάρτα Ασφάλισης Υγείας, μέσω της οποίας οι ασφαλισμένοι θα έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία η οποία αφορά τις παροχές και τις υπηρεσίες τις οποίες έχουν λάβει και έχει αποζημιώσει ο ΕΟΠΥΥ, ενώ οι ιατροί δεν θα μπορούν να συνταγογραφήσουν εξετάσεις και φαρμακευτικά σκευάσματα χωρίς τη χρήση της Κάρτας αυτής.
Μεταξύ άλλων, ο υπουργός Υγείας Μάκης Βορίδης ανέφερε πως «ο ΕΟΠΥΥ κάνει ένα ακόμη βήμα στην κατεύθυνση της υπεράσπισης των συμφερόντων των ασφαλισμένων. Ένα χρηστικό βήμα το οποίο ουσιαστικά διασυνδέει, αυτή τη στιγμή, βάσεις δεδομένων και επομένως δίνει τη δυνατότητα να επιτευχθούν δυο συγκεκριμένα πράγματα. Το ένα είναι ένα βήμα προς τον πραγματικό και ουσιαστικά ταυτόχρονο έλεγχο των εξετάσεων, καθώς με αυτή την έννοια δεν χρειαζόμαστε πια την ανασφάλεια των αναδρομικών ελέγχων. Άρα λοιπόν βελτιώνεται κατά πολύ το σύστημα».
«Η πραγματικότητα είναι ότι η παραβατικότητα άνθισε γιατί; Γιατί το ελεγκτικό πλαίσιο για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ανεπαρκές. Αυτή τη στιγμή με το που τοποθετείται ένας επαρκής τέτοιος μηχανισμός παρακολούθησης, στην πραγματικότητα θα δείτε ότι θα έχουμε αυτόματη μείωση της προκλητής συνταγογράφησης στα φάρμακα και στις διαγνωστικές εξετάσεις», πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας.
Ακόμη, σημείωσε πως το δεύτερο βήμα «είναι ότι προφανώς αυτό συμβαίνει για να ενισχυθεί η αποδοτικότητα των χρημάτων των ασφαλισμένων. Τα χρήματα τα οποία δαπανώνται σε μη αναγκαίες εξετάσεις, ιατρικές πράξεις, σε μη αναγκαία συνταγογράφησή φαρμάκων, στην πραγματικότητα είναι χρήματα που αποστερείται ο ασφαλισμένος από τις πραγματικές του ανάγκες στη φαρμακευτική δαπάνη».
Επιπλέον, τόνισε πως Φάκελος Ασφάλισης Υγείας αποτελεί εργαλείο, προκειμένου να ελέγχονται όλοι οι γιατροί σε πραγματικό χρόνο. «Δεν είναι επομένως απλώς μια ελεγκτική διαδικασία θεωρητικού χαρακτήρα αλλά είναι κάτι συγκεκριμένο και πρακτικό που ενισχύει την αποδοτικότητα, άρα ενισχύει την παροχή υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ στους ασφαλισμένους», είπε.
Ο κ. Βορίδης υπογράμμισε ότι «αυτές είναι διαρθρωτικές παρεμβάσεις που ο στόχος τους σε καμία περίπτωση δεν είναι να ενοχοποιήσουν το σύνολο των ιατρών. Αντιθέτως, στην πραγματικότητα εδώ βρισκόμαστε μαζί με την επιστημονική κοινότητα για να διαφυλάξουμε τους σοβαρούς γιατρούς, που είναι η μεγάλη πλειοψηφία και οι οποίοι δυστυχώς αυτή τη στιγμή στα πλαίσια λειτουργίας ενός μη ορθολογικού συστήματος πληρώνουν τις αμαρτίες επίορκων συναδέλφων τους».
Από την πλευρά του, ο προέδρος του ΕΟΠΥΥ Δημήτρη Κοντός, για το θέμα της πρόσβασης ενημέρωσε πως «ξεκινάμε από ελάχιστους διαπιστευμένους στο Υπουργείο Υγείας και στον ΕΟΠΥΥ. Το επόμενο βήμα είναι να έχει πρόσβαση ο ίδιος ο ασφαλισμένος. Πολύ σύντομα θα έχει ο ίδιος ο ασφαλισμένος μόνο στο δικό του φάκελο».
«Και το επόμενο βήμα, μετά από αυτό είναι η κάρτα του ασφαλισμένου η οποία θα δίνει την δυνατότητα στο γιατρό, με την κάρτα του ασθενή, να μπαίνει στο σύστημα να βλέπει», πρόσθεσε ο κ. Κοντός.
Όπως σημείωσε ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, «σήμερα το σύστημα είναι ανοιχτό από παντού. Γιατί με τον ΑΜΚΑ μόνο, ο κάθε πάροχος, είτε είναι ο γιατρός, γράφει ό,τι θέλει χωρίς να το ξέρει ενδεχομένως ο ασθενής. Το φαρμακείο εκτελεί χωρίς να ξέρει ενδεχομένως ο ασθενής. Και το διαγνωστικό κέντρο συνεργαζόμενο με ένα γιατρό, παραβατικό γιατρό, μπορεί να κάνει εξετάσεις π.χ. για τον Κοντό εικονικές και ο Κοντός να μην ξέρει τίποτα. Αυτό σήμερα τελειώνει. Με τη κάρτα που θα δημιουργηθεί στο επόμενο βήμα τελειώνει, γιατί ο κάθε πάροχος για να μπει να κάνει κάτι στον ασφαλισμένο θα πρέπει να έχει την μαγνητική κάρτα να μπαίνει μέσα στο σύστημα».
«Φτιάχνουμε το σύστημα της ασφάλισης το φάκελο και το επόμενο βήμα την κάρτα του ασφαλισμένου για να μπορεί ο πάροχος, ο γιατρός που γράφει και ο άλλος που εκτελεί, να μπαίνει μέσα», τόνισε ο κ. Κοντός.

ΠΗΓΗ : "  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ   " 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου