Επισκεφθείτε την σελίδα http://www.11888.gr/home?_sm=wp
Εισάγετε τον αριθμό του σταθερού τηλεφώνου (μαζί με τον κωδικό) εκεί που λέει “ΠΟΙΟΣ”
Πατήστε το κουμπί Αναζήτηση
Έτσι, θα βρείτε σε ποιόν ανήκει το νούμερο που σας κάλεσε.