ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016

Αιτήματα 16,7 δισ. έχει εγκρίνει η Επιτροπή Τραπεζικών Συναλλαγών

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS

18/01/2016

Τα 42.044 έφτασαν τα αιτήματα που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών (ΕΕΤΣ) το πρώτο εξάμηνο λειτουργίας της, κατά το διάστημα ισχύος των περιορισμών στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (από 29.06.2015 έως και 31.12.2015).

Ειδικότερα, ο αριθμός των αιτημάτων που ενέκρινε η ΕΕΤΣ για το πρώτο εξάμηνο λειτουργίας της ανέρχεται σε 30.249, ενώ για την ίδια περίοδο το συνολικό ποσό που εγκρίθηκε για την οικονομική δραστηριότητα (χωρίς τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες) ανέρχεται σε 16,7 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, στην ΕΕΤΣ, υποβλήθηκαν από τα Πιστωτικά Ιδρύματα 42.044 αιτήματα, εκ των οποίων:
- εγκρίθηκαν 30.249 (72%),
- αρχειοθετήθηκαν ή ακυρώθηκαν ή απαντήθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 10.163 (24%) και
- απορρίφθηκαν 1.632 (4%)
Ο μέσος όρος των αιτημάτων που εξετάζονται από την ΕΕΤΣ σε ημερήσια βάση αγγίζει τα 260.
Σε ό,τι αφορά το συνολικό εγκριθέν ποσό των αιτημάτων της ΕΕΤΣ ήταν 12.500 εκατ., τα οποία κατανεμήθηκαν στους εξής τομείς οικονομικής δραστηριότητας:
- 1.100 εκατ. ευρώ (9%) σε τρόφιμα
- 850 εκατ. ευρώ (7%) σε φάρμακα και φαρμακευτικά προϊόντα
- 2.700 εκατ. ευρώ (21%) σε ενέργεια και ηλεκτρισμό
- 6.600 εκατ. ευρώ (53%) σε λοιπούς τομείς (πρώτες ύλες, ένδυση, αυτοκίνητα, καπνός κλπ) και
- 1.250 εκατ. ευρώ (10%) σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
Επιπλέον, ποσό 5.500 εκατ. ευρώ εγκρίθηκε από τις Ειδικές Υποεπιτροπές των Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Το συνολικό ποσό που εγκρίθηκε για την οικονομική δραστηριότητα (χωρίς τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες) ανέρχεται σε 16.750 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, κατά την περίοδο λειτουργίας της ΕΕΤΣ και των Ειδικών Υποεπιτροπών των Πιστωτικών Ιδρυμάτων εγκρίθηκαν 16,7 δισ. για εισαγωγές αγαθών έναντι αντίστοιχου ποσού 25 δισ. το 2014.

ΠΗΓΗ : " ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ  " 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου