ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016

Οφειλές «πνίγουν» τα ασφαλιστικά ταμεία

ΑΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ 15 ΔΙΣ.

25/02/2016
Στα 15 δισ. ευρώ ανέρχονται οι οφειλές του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα προς τα ασφαλιστικά ταμεία, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβίβασε στη Βουλή ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αναστάσιος Πετρόπουλος.

Οφειλέτες με συνολική οφειλή άνω του 1.000.000 ευρώ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στο ΚΕΑΟ που ανήκουν στον δημόσιο τομέα είναι 9, με συνολικό ποσό οφειλής 53.355.161 ευρώ και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα είναι 66 με συνολικό ποσό οφειλής 799.151.193 ευρώ.
Οφειλέτες με συνολική οφειλή άνω του 1.000.000 ευρώ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στο ΚΕΑΟ που ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα είναι 1.393, με συνολικό ποσό οφειλής 4.957.804.012 ευρώ.
Ειδικότερα, τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή, και αφορούν τους οφειλέτες που είναι ενταγμένοι στο ΚΕΑΟ έχουν ως εξής:
Δημόσιο: οφειλέτες 9-σύνολο οφειλής 53.355.161 ευρώ
Ευρύτερος δημόσιος τομέας: οφειλέτες 44-σύνολο οφειλής 699.350.703 ευρώ
Ιδιωτικά: οφειλέτες 952-σύνολο οφειλής 2.631.950.790 ευρώ
Σύνολο: οφειλέτες 1.005-σύνολο οφειλής 3.384.656.654
Οι οφειλέτες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μη ενταγμένοι στο ΚΕΑΟ έχουν ως εξής:
Δημόσιο: οφειλέτες 0- σύνολο οφειλής 0
Ευρύτερος δημόσιος τομέας: οφειλέτες 22-σύνολο οφειλής 99.800.490 ευρώ
Ιδιωτικά: οφειλέτες 441-σύνολο οφειλής 2.325.853.222 ευρώ
Σύνολο: οφειλέτες 463-σύνολο οφειλής 2.425.653.712 ευρώ
Ο υφυπουργός Εργασίας αναφέρει ότι η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ) εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Αναφέρει επίσης ότι οι διαδικασίες που αναπτύσσονται στο ΚΕΑΟ επικεντρώνουν τα εισπρακτικά μέτρα στις οφειλές που πρέπει να επιδιωχθεί η είσπραξή τους κατά προτεραιότητα, με στόχο την ενίσχυση των εισπράξεων.
Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της κεντρικής παρακολούθησης των οφειλετών, που επιτρέπει έλεγχο αφερεγγυότητας των επιχειρήσεων που είναι οφειλέτες ΚΕΑΟ, αλλά και τον εντοπισμό περιπτώσεων οργανωμένης εισφοροδιαφυγής και συστηματικής δημιουργίας οφειλών.
Ο κ. Πετρόπουλος αναφέρει ότι από τη 1 Νοεμβρίου 2015 λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα κατά οιουδήποτε οφειλέτη ΚΕΑΟ με ανεξόφλητες ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές μη υπαχθείσες σε καθεστώς ρύθμισης κατά την ισχύουσα νομοθεσία, ανεξαρτήτως ύψους οφειλής μεν, εμφατικά και κατά προτεραιότητα δε, για τις σημαντικού ύψους μη διασφαλισμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Επίσης, επισημαίνεται ότι οι καταβολές ποσών έναντι των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών από τους οφειλέτες ΚΕΑΟ, οι οποίες δεν βρίσκονται υπό καθεστώς ενεργής ρύθμισης, αξιολογείται θετικά από την υπηρεσία, ενισχύοντας το προφίλ του οφειλέτη, και καθυστερώντας (όχι αναστέλλοντας), κατά συνέπεια, την εκκίνηση της διαδικασίας αναγκαστικής είσπραξης, εφόσον οι εν λόγω καταβολές: α)πραγματοποιούνται τακτικά, π.χ. μηνιαίως, β) αφορούν ποσά μικρότερα μεν από την προκύπτουσα σε περίπτωση ρύθμισης μηνιαία δόση, ικανού μεγέθους δε, αναλογικά με το ύψος της συνολικής ληξιπρόθεσμης οφειλής και γ) συνδυάζονται με την ταυτόχρονη εμπρόθεσμη καταβολή των τρεχουσών μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών.
Ο υφυπουργός θυμίζει ότι η ποινική δίωξη για το αδίκημα της παρακράτησης των εργοδοτικών εισφορών και την υπεξαίρεση των εργατικών εισφορών, οι οποίες δεν αποδίδονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ασκείται κατά των εργοδοτών/οφειλετών του από τις αρμόδιες κατά τόπους εισαγγελικές αρχές για κάθε πράξη εισφορών η οποία υπερβαίνει σε κύρια εισφορά το ποσό των 30.000 ευρώ.


ΠΗΓΗ : " ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ   " 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου