Ένα σύστημα για όλους
Φέτος θα υπάρχει ένα σύστημα εξέτασης, το νέο, που ίσχυσε και πέρσι. Ωστόσο, το 2016 οι μαθητές χωρίστηκαν σε δυο κατηγορίες, σε αυτούς που εξετάστηκαν με το παλιό σύστημα και σε αυτούς που εξετάστηκαν με το νέο.
Τα 6 και 7 μαθήματα αποτελούν πλέον παρελθόν για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου. Τα μαθήματα είναι 4 ή 5, ανάλογα με τις επιλογές σχολών που επιθυμούν να διεκδικήσουν μέσα από τα αναμορφωμένα επιστημονικά πεδία. Εν ολίγοις όσοι θέλουν να δηλώσουν σχολές σε δυο επιστημονικά πεδία θα εξετάστουν σε 5 μαθήματα, ενώ όσοι θέλουν μόνο σε ένα ένα θα “δώσουν” 4.

Πρώτα οι ενδοσχολικές και μετά οι… Πανελλαδικές
Για πρώτη φορά φέτος οι απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις θα προηγηθούν των πανελλαδικών για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει ένα δεκαήμερο “ελεύθερο” για να προετοιμαστούν οι μαθητές.
Οι αλλαγές στα επιστημονικά πεδία
Οι αλλαγές, ωστόσο, επηρεάζουν και τα επιστημονικά πεδία στα οποία “μετακινούνται” τμήματα. Ειδικότερα στο:
  • 1ο πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες) δόθηκε διέξοδος και στη δημόσια διοίκηση, ενώ προστέθηκαν και δύο ΤΕΙ ψηφιακών μέσων.
  • 2ο (Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες) προστέθηκαν τμήματα Πληροφορικής, Θεάτρου και Βιολογίας, ενώ έφυγαν τα Αγροτικής Ανάπτυξης.
  • 3ο πεδίο (Επιστήμες Υγείας και Ζωής) μπήκαν τα πανεπιστημιακά τμήματα Χημείας, και τα ΤΕΙ Τεχνολογίας Τροφίμων, και Περιβαλλοντικών Θεμάτων.
  • 4ο πεδίο (Επιστήμες της Εκπαίδευσης) μπήκαν τα τμήματα Θεατρικών Σπουδών, και τέλος στο 5ο πεδίο (Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής) εντάχθηκαν εξίσου τα τμήματα Θεάτρου, τα τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης, οι Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, και τα ΤΕΙ Ηλεκτρονικών Μηχανικών.
Πως θα υπολογίζονται τα μόρια
Εδώ δεν έχουμε μεγάλες αλλαγές, καθώς όσον αφορά το 1ο επιστημονικό το πιο σημαντικό μάθημα παραμένουν τα Αρχαία ενώ ακολουθεί η Ιστορία κατευθυνσης.
Στο 2ο επιστημονικό πεδίο το μάθημα αυξημένης βαρύτητας παραμένει η Φυσική ενώ ακολουθεί η Χημεία.
Στο 5ο επιστημονικό πεδίο τα πιο πολλά μόρια προσφέρουν τα Μαθηματικά κατεύθυνσης ενώ μετά είναι το Α.Ε.Π.Π.
Στο 3ο και 4ο επιστημονικό πεδίο τα δυο πιο σημαντικά μαθήματα των υπόλοιπων πεδίων προσφέρουν τα ίδια μόρια, με εξαίρεση την θετική κατεύθυνση.
Δείτε στη φωτό αναλυτικά πως μπορείτε να υπολογίσετε τα μόρια