ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014

ΤΑ 2 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΑΓΓΙΞΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟ Α’ ΔΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014

ΑΡΚΕΤΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ

26/03/2014
Στα 2,06 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2014 έναντι στόχου για 1,04 δισ. ευρώ και από 487 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 9,4 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 427 εκατ. ευρώ ή 4,7% έναντι του στόχου.
Παράλληλα, τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού, όμως, ανήλθαν σε 7,8 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 580 εκατ. ευρώ ή 6,9% χαμηλότερα έναντι του στόχου.
Την ίδια ώρα, το σύνολο των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 6,8 δισ. ευρώ, 454 εκατ. ευρώ ή 6,2% λιγότερα έναντι του στόχου.
Πιο συγκεκριμένα, κατηγορίες εσόδων που υπερέβησαν τον στόχο του διμήνου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2014 είναι οι φόροι εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 86 εκατ. ευρώ ή 33,7%, οιλοιποί άμεσοι φόροι κατά 149 εκατ. ευρώ ή 67,7%, λόγω κυρίως των εισπράξεων από Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης και ο ΦΠΑ λοιπών προϊόντων κατά 175 εκατ. ευρώ ή 9,1%.
Αντίθετα, υστέρησαν έναντι του στόχου ο φόρος εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων κατά 131 εκατ. ευρώ ή 12,1% και 191 εκατ. ευρώ ή 92,0% αντίστοιχα, οι άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 94 εκατ. ευρώ ή 12,1%, καθώς και τα έσοδα από τον ΦΠΑ πετρελαιοειδών και ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 218 εκατ. ευρώ ή 39,4% και 79 εκατ. ευρώ ή 10,6% αντίστοιχα.
Οι επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 497 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 304 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (193 εκατ. ευρώ). Από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών προκύπτει επίσης ότι τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 1.594 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.007 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν στα 8.976 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 587 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (9.563 εκατ. ευρώ).
Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 8.369 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 844 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 789 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (7.207 εκατ. ευρώ).
Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 κατά 774 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 8,5%, παρά την αύξηση στις δαπάνες καταπτώσεων εγγυήσεων σε φορείς εντός γενικής κυβέρνησης κατά 352 εκατ. ευρώ και των δαπανών για τόκους κατά 301 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 1.320 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 17,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013.
Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 606 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 256 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (350 εκατ. ευρώ) και κατά 327 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

ΠΗΓΗ : "  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ    "

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου