ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014

«Πρωταθλητές» οι Έλληνες στην ΕΕ στις αγορές χωρίς απόδειξη

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΤΟ 30%

26/03/2014
Το 30% των Ελλήνων παραδέχονται ότι το προηγούμενο έτος, αγόρασαν αγαθά ή υπηρεσίες χωρίς απόδειξη και ΦΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία του ευρωβαρόμετρου για την αδήλωτη εργασία.

Το ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο στην «ΕΕ των 28» και έχει αυξηθεί πολύ σε σχέση με το 2007, που ήταν μόλις 17%.
Παράλληλα, το 54% δηλώνει ότι γνωρίζει άτομα που δεν δηλώνουν το εισόδημά τους ή μέρος αυτού στην εφορία, ενώ το 44% των Ελλήνων παραδέχονται ότι καταφεύγουν στην αδήλωτη εργασία, λόγω έλλειψης ελέγχου από τις αρμόδιες Αρχές.
Συγκεκριμένα, στο ερώτημα «έχετε πληρώσει αγαθά και υπηρεσίες με σοβαρές υποψίες ότι περιλάμβαναν αδήλωτη εργασία (χωρίς απόδειξη και ΦΠΑ), κατά τους τελευταίους 12 μήνες;», θετικά απαντά το 30% των Ελλήνων, έναντι 11% στην ΕΕ.
Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στην Ελλάδα (30%), στην Ολλανδία (29%), στη Λετονία (28%) και στη Δανία (23%).
Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Μ. Βρετανία (8%), στη Γερμανία (7%) και στην Πολωνία (5%).
Στο ερώτημα «γνωρίζετε άτομα που εργάζονται χωρίς να δηλώνουν το εισόδημα ή μέρος του εισοδήματός τους στην εφορία;» θετικά απαντά το 54% των Ελλήνων (32% στην ΕΕ).
Το ποσοστό αυτό είναι το τρίτο υψηλότερο στην ΕΕ μετά τη Δανία (59%) και την Ολλανδία (55%).
Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στην Ιρλανδία (25%), στη Μάλτα, στη Ρουμανία (20%) και στη Μ. Βρετανία (15%).
Μάλιστα, το 44% των Ελλήνων παραδέχονται ότι καταφεύγουν στην αδήλωτη εργασία, λόγω έλλειψης ελέγχου από τις αρμόδιες Αρχές, την ίδια ώρα που το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ είναι 21%.
Την ίδια απάντηση έδωσαν το 56% των Κυπρίων και το 37% των Μαλτέζων.
Ακόμη, το 33% των Ελλήνων απαντούν ότι καταφεύγουν στην αδήλωτη εργασία «επειδή οι φόροι και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης είναι πάρα πολύ υψηλοί» έναντι 26% που είναι το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ.
Ωστόσο, μόλις το 3% των ερωτηθέντων Ελλήνων (4% στην ΕΕ) αναγνωρίζουν ότι έλαβαν οι ίδιοι αδήλωτες αμοιβές σε αντάλλαγμα για την παροχή εργασίας, κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Εξ αυτών, το 16% δήλωσαν ότι τον τελευταίο χρόνο κέρδισαν περισσότερα από 1.000 ευρώ μέσω της «μαύρης» εργασίας.
Σύμφωνα με το ευρωβαρόμετρο, οι πλέον διαδεδομένες υπηρεσίες που αμείβονται χωρίς απόδειξη στην Ελλάδα και στην ΕΕ είναι οι επισκευές και οι ανακαινίσεις σπιτιών 25% (29% στην ΕΕ), οι υπηρεσίες υγείας 16% (8% στην ΕΕ), οι επισκευές αυτοκινήτων 13% (22% στην ΕΕ) και η καθαριότητα οικιών 12% (15% στην ΕΕ).
Τέλος, το 23% των Ελλήνων (25% στην ΕΕ) παραδέχονται ότι τον τελευταίο χρόνο ξόδεψαν από 50 ως 200 ευρώ σε αγαθά και υπηρεσίες χωρίς απόδειξη, ενώ το 19% δηλώνουν ότι ξόδεψαν περισσότερα από 500 ευρώ.

ΠΗΓΗ : "   ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ    "

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου