Στο χωρίο Καπετάκεν της Ινδονησίας σφάζονται καθημερινά εκατοντάδες φίδια για να τροφοδοτήσουν την όρεξη της Δύσης για προϊόντα από δέρμα φιδιού.
Οι τρόποι θανάτωσες και εκδοράς των φιδιών είναι πολλοί, ωστόσο μια από όλες, αν και ξεπερασμένη, προκαλεί σοκ για τη σκληρότητά της: Χτυπούν το φίδι, για να το ζαλίσουν, με ένα βαρύ αντικείμενο στο πίσω μέρος του κεφαλιού, και στη συνέχεια τοποθετούν ένα σωλήνα στα σαγόνια του, μέσω του οποίου του διοχετεύουν νερό και μέχρι να πρηστεί σαν μπαλόνι. Ενα δερμάτινο κορδόνι στη βάση του κεφαλιού εξασφαλίζει ότι το νερό δεν θα βγει από το στόμα και το φίδι παραμένει σε αυτή την κατάσταση, φουσκωμένο σαν μπαλόνι, επί 10 λεπτά.
Το φίδι κρεμιέται από ένα τσιγκέλι και με ένα μαχαίρι οι ντόπιοι κάνουν μια τομή. Το να αποκολληθεί το δέρμα από το σώμα του φιδιού είναι πλέον θέμα χρόνου…