Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στις 11 το πρωί θα σημάνει συναγερμός αεροπορικής επίθεσης, για 60 δευτερόλεπτα (διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης). Πέντε λεπτά αργότερα, θα σημάνει λήξη συναγερμού, για 60 δευτερόλεπτα (συνεχής ήχος σταθερής έντασης).
“Η ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας έχει καθαρά δοκιμαστικό χαρακτήρα και δεν συντρέχει κανένας λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας” τονίζεται από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.