Υπάρχουν άνθρωποι με μεγάλα ή μικρά σπίτια, ενώ άλλοι τα αγοράζουν και σιγά- σιγά τα μετατρέπουν ανάλογα με τις επιθυμίες τους.