ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015

16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Α.Α.Σ.Α 20 ΚΑΙ 21-6-2015Στο Συνέδριο αυτό αντιπροσωπεύτηκε και ο Νομός μας. Ο εικονιζόμενος πήρε τον λόγο και ευχαρίστησε τον ΠΡΟΕΔΡΟ για  κάποιες  προτάσεις  που είχαν γίνει  το 2014 και  υλοποιήθηκαν. 


ΨΗΦΙΣΜΑ 16 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΗΣ Π.Ο.Α.Α.Σ.Α.ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
           ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
                Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ
e- mail:poaasa@yαhoo.gr ιστοσελίδα: www.poaasa.gr
    Τηλεφωνα : 210-5249884 ΦΑΞ: 210-5228253
                                                                

ΨΗΦΙΣΜΑ 16ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Α.Α.Σ.Α.

 Λάρισα 21-06-2015

Οι απόστρατοι των Σωμάτων Ασφαλείας με το πέρας των εργασιών του 16ουκαταστατικού Πανελληνίου Συνεδρίου της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α, που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα  την 20η και 21η Ιουνίου 2015, στο πλαίσιο του ανακαθορισμού της στρατηγικής ,  των στόχων αλλά και της δράσης μαςγια το επόμενο διάστημα, εκδώσαμε το κάτωθι ψήφισμα: