ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017

ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣΚΡΑΤΗΣΗ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
Νικόλαος  Ζαρκάδας Υποστράτηγος  ε.α.

    Στις 13.9.2017 δημοσιεύτηκε ο Ν.4488/2017 {ΦΕΚ 137Α΄} με τις διατάξεις του οποίου στο άρθρο 15 καθορίζεται ότι “οι εισφορές υπέρ τρίτων φορέων που συνεισπτάττονται από τον Ε.Φ.Κ.Α. επιστρέφονται από αυτόν….” {παρ. 2}