ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τετάρτη 29 Απριλίου 2020

Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του  Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας λαμβάνοντας υπ΄όψιν τα 

προβλήματα που παρουσίασε η Πανδημία του  Covid - 19 για την υγεία των μελών και των φίλων του Συνδέσμου που ακολουθούν και συμμετέχουν στις δραστηριότητες  πραγματοποίησαν Διοικητικό Συμβούλιο με Τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η  και αποφάσισαν όπως αναβάλουν τις παρακάτω προγραμματισμένες δραστηριότητες για άλλο χρονικό διάστημα.

Οι εν λόγω δραστηριότητες είναι :