ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2015

Μ.Τ.Σ.Ενημέρωση για την τρέχουσα οικον.κατάστασή του.


Η Διοίκηση του Ταμείου, μετά από μία συστηματική και πειθαρχημένη προσπάθεια, κατάφερε: Να τακτοποιήσει νομοθετικά την οφειλή του ΜΤΣ προς το Υπουργείο Οικονομικών ύψους 158.692.652,05  (Ετών 2009, 2010, 2011 και Α΄ Τριμήνου 2012) με το Ν. 4058/2012 (15ετής διακανονισμός), ο οποίος τελικά τροποποιήθηκε από τότε που ίσχυσε με το άρθρο 8 του Ν. 4284/2014 (20ετής διακανονισμός).......>> Να λάβει έκτακτη επιχορήγηση ύψους 179.268.000,00  από το Υπουργείο Οικονομικών, για να εξοφλήσει όλες τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του προς τρίτους (ΒΟΕΑ, ΒΘ, ΕΑΑΣ), με την υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης, με το οποίο συμφωνήθηκε μεταξύ άλλων ότι δεν θα δημιουργήσει πλέον νέα ελλείμματα (Υποπαράγραφος Γ2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012). 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ 28-1-2015


Η φωτογραφία προφίλ του χρήστη ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ
smountzouris@gmail.com   "  

«Πράσινο φως» για νέο μουσείο στη Δήλο

ΠΗΓΗ : " http://roykoymoykoy.blogspot.gr   " «Πράσινο φως» για νέο μουσείο στη Δήλο
    Το γενικό πλαίσιο αρχών για τον νέο μουσειακό χώρο που θα δημιουργηθεί στη Δήλο μετά την εξεύρεση πόρων για τη σύνταξη της μελέτης του, όρισε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.
    Σύμφωνα με τις προδιαγραφές αυτές, το μεγαλύτερο μέρος του νέου μουσείου θα πρέπει να είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος τουυπόγειο ή υπόσκαφο και να ακολουθεί τις αρχές τηςβιοκλιματικής αρχιτεκτονικής.

Ταχεία μισθολογική αποκατάσταση των Αστυνομικών...