ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020

Πρόταση κ. ΜΑΝΤΑ Μιχαήλ μέλους ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κινητοποιήσεων ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΩΝ Εκδηλώσεων-Εκδρομών της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠ.ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


ΠΡΟΤΑΣΗ

Μέλους της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 


ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΩΝ 


ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΡΟΜΩΝ  ΤΗΣ 

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων 

Σωμάτων Ασφαλείας 


" Π.Ο.Α.Σ.Α. "   κ. ΜΑΝΤΑ Μιχαήλ


Αγαπητοί συνάδελφοι η Ελλάδα μας κινδυνεύει και αυτόν τον καιρό συνάδελφοι, πολίτες  έχουν αναλάβει το ύψιστο χρέος τους να φυλάξουν τα σύνορα από κάθε λογής άτομα που θέλουν να περάσουν παράνομα.

Αρκετοί παράγοντες και διάφοροι φορείς ιδιώτες κ.λ.π. έχουν προσφέρει εθελοντικά  διάφορα τρόφιμα - είδη   προς τους συναδέλφους μας προκειμένου είναι αποτελεσματικοί στο δύσκολο έργο που έχουν αναλάβει.


Εμείς ως Απόστρατοι Αστυνομικοί θα είμαστε 

θεατές.

Κάποιοι Σύνδεσμοι – Ενώσεις  που είναι κοντά στα σύνορα ήδη 

πήραν την απόφαση και πήγαν από μόνοι τους. Επειδή όμως και 

άλλοι Σύνδεσμοι – Ενώσεις επιθυμούν να βοηθήσουν πλην όμως η 

απόσταση τους προβληματίζει για τους λόγους αυτούς 

Προτείνω όπως η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων 

Σωμάτων Ασφαλείας ( Π.Ο.Α.Σ.Α. ) όπως προβεί σε παρόμοιες 

κινήσεις για  τους συναδέλφους  συντονισμένα με την βοήθεια των 

ανά την Ελλάδα υπευθύνων  μελών των Διοικητικών Συμβουλίων.

Πρόταση  1.-