ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΑΣΑ Μετά την ψήφιση Ν. 4734/2020


Η  Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας  (   Π.Ο.Α.Σ.Α.  ) παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις και ενημερώνει τους Συνδέσμου και Ενώσεις. 


Στην συνέχεια ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας αναρτά την παρακάτω Ανακοίνωση της ΠΟΑΣΑ προκειμένου ενημερωθούν τα μέλη του Συνδέσμου.-

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ

Ε-mail:poaasa@yαhoo.gr Ιστοσελίδα: www.poaasa.gr

Τηλεφωνα : 210-5249884 ΦΑΞ: 210-5228253


Αθήνα , 12 Οκτωβρίου 2020ΠΡΟΣ

Συνδέσμους - Ενώσεις


ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΑΣΑ

 

Μετά την ψήφιση του Νόμου 4734 /2020 η ΠΟΑΣΑ σας ενημερώνει τα ακόλουθα :

Α) Μαζί με την καταβολή των συντάξεων η οποία θα πραγματοποιηθεί την 29/10/2020 θα καταβληθούν και τα αναδρομικά τα οποία αφορούν μόνο α) στις κύριες συντάξεις , β) το χρονικό διάστημα Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016 (11μηνο ) , γ) μόνο για τις κρατήσεις του Ν. 4093/2012 . Η καταβολή θα γίνει εφάπαξ , θα είναι ακατάσχετη , δεν θα έχει φορολόγηση του 20 τις 100 , θα έχει κράτηση 4 – 6 τις 100 για την υγεία. Θα απαιτηθεί , μαζί με την φορολογική δήλωση του 2021 τροποποιητική δήλωση για τα έτη 2015 και 2016.

Οι ΚΥΑ για αναδρομικά 11μήνου Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα

 

2020-10-12


Απόφαση για τον δημόσιο τομέα
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Επιστρέφονται αναδρομικά ποσά συντάξεων που αντιστοιχούν στις πραγματοποιηθείσες μειώσεις των κύριων συντάξεων για το χρονικό διάστημα από 11.06.2015 έως και 12.05.2016, οι οποίες θεσπίστηκαν με τις διατάξεις της υποπαρ. Β3 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α’ 222).