Έντονο αναμένεται να αποδειχτεί το ενδιαφέρον για τις 4 θέσεις που προκηρύχθηκαν στο Βάι για προσωπικό παραλίας και του αναψυκτηρίου !
Πιο συγκεκριμένα, δύο άτομα για προσωπικό παραλίας (για την εκμίσθωση σεζ λονγκ παραλίας) και δύο άτομα ως προσωπικό αναψυκτηρίου… για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Μονομετοχικής Ανώνυμης Δημοτικής Εταιρείας Σητείας με το διακριτικό τίτλο «Μ.Α.Δ.Ε.Σ. Α.Ε.», που εδρεύει στο Δήμο Σητείας.