ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019

ΕΑΑΣ-ΠΟΑΣΑ–Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας στο Συλλαλητήριο για την ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 20-1-2019. " VIDEO "Η ΄Ενωση Αποστράτων Αξ/κών Στρατού (Ε.Α.Α.Σ) σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας (Π.Ο.Α.Σ.Α.) συμμετείχαν στο συλλαλητήριο της 20ης Ιανουαρίου 2019.

Από τον Νομό Αργολίδας η Ε.Α.Α.Σ/Τοπικό Παράρτημα μαζί με τον Σύνδεσμο Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας  συμμετείχαν στο αναφερόμενο συλλαλητήριο. 

Από το Τοπικό Παράρτημα ο Πρόεδρος κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κων/νος και από τον Σύνδεσμο Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας ο Πρόεδρος κ. ΜΑΝΤΑΣ Μιχαήλ.