ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2014

ΕΥΧΕΣ σε όλα τα Σώματα κ.λ.π. υπηρεσίες
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 


Σε όλους εσάς " ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ - ΛΙΜΕΝΙΚΟΥΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ -  ΙΑΤΡΟΥΣ - ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ κ.λ.π. που αυτές τις ώρες  και  ημέρες η φύση του επαγγέλματος σας, σας  κάνει να είστε υπηρεσία και μακριά από τις οικογένειές σας, κάτι που ζήσαμε όλοι οι Απόστρατοι. 

Σας εύχομαι ο χρόνος της δύσκολης υπηρεσίας σας να τελειώνει σύντομα και ήρεμα ώστε να βρεθείτε κοντά στα αγαπημένα σας πρόσωπα.

΄Οσο  εύκολα και ευχάριστα περάσει η υπηρεσία σας η ψυχολογία των εργαζομένων αυτών των ημερών είναι δύσκολη και αδύνατον να κατανοηθεί από αυτούς που δεν είχαν - έχουν εργασθεί τέτοιες ημέρες. 

Τα περισσότερα λόγια είναι περιττά.

Και πάλι 

Χ Ρ Ο Ν Ι Α   Π Ο Λ Λ Α και Ε Υ Τ Υ Χ Ι Σ Μ Ε Ν Α  

«Χριστός γεννάται – Αλητινώς γεννάται» Χριστουγεννιάτικα έθιμα Καππαδοκίας

Posted: Δεκεμβρίου 24, 2014 at 1:32 πμ, Last Updated: 
 Τὸ νὰ ἀπαριθμήσει κανεὶς τὰ διάφορα ἔθιμα τῶν Καππαδοκῶν, τουρκοφώνων καὶ ἑλληνοφώνων, τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων καὶ τοῦ Δωδεκαημέρου ἀποτελεῖ ἴσως μία στείρα ἐπαναλαμβανόμενη ἐτησίως περιγραφικὴ λαογραφία μὲ ἀντικειμενικὸ ἐρώτημα: πρὸς τὶ; Μήπως τὰ ἴδια ἤ περίπου τὰ ἴδια ἔθιμα δὲν ἐπαναλαμβάνονται καὶ σὲ ἄλλες περιοχὲς τοῦ Μικρασιατικοῦ ἤ τοῦ ἐν γένει Ἑλληνισμοῦ; Θὰ μποροῦσε ἄραγε ἡ ἔκθεση τῶν χριστουγεννιάτικων ἐθίμων, ὅπως ἡ προετοιμασία ἐδεσμάτων, στὴν ὁποία ἀναφερόμαστε συχνὰ, νὰ προσφέρει μία εἰκόνα μεγαλύτερου πνευματικοῦ βάθους στὸν ἀναγνώστη ἀπὸ αὐτὴν ποὺ ἔχει ἤδη σχηματίσει γιὰ τὸν καππαδοκικὸ Ἑλληνισμὸ; Ἤ ἄλλως, ἦταν ὁμοιογενὴς αὐτὸς ὁ Ἑλληνισμὸς ἤ περιέκλειε ἰδιαιτερότητες καὶ διαφορὲς στὶς κοινότητὲς του, οἱ ὁποῖες ἀντανακλῶνται καὶ στὰ ἔθιμα;
Ἐν τέλει, ποιὰ ἡ σχέση τοῦ νέου Ἑλληνισμοῦ καὶ κυρίως τοῦ σημερινοῦ μὲ αὐτὸν ποὺ προϋπῆρχε τῆς ἐπαισχύντου ἱστορικῆς λοβοτομῆς του τὸ 1922-1924; Τέτοιου εἴδους ἐρωτήματα δὲν εἶναι εὔκολο νὰ ἀπαντηθοῦν κυρίως διότι μᾶς φέρνουν μπροστὰ σὲ ἱστορικὰ, ἐθνικὰ ἀλλὰ καὶ προσωπικὰ ἀδιέξοδα.
Ὡστόσο, ὅπως κάποτε τὰ παιδιὰ ἔπαιζαν μὲ τὶς ψηφίδες, ἔτσι καὶ τώρα ἀπὸ ἱστορικὲς ψηφίδες καὶ μαρτυρίες παλαιοτέρων παίρνουμε μία γεύση τοῦ χαρακτήρα καὶ τῆς νοοτροπίας τῶν μικρασιατῶν προγόνων μας.
kappadokia2
Göreme, Çaricli Kilise – Ἐκκλησία τῶν Σανδάλων, τέλη ιβ’-ἀρχὲς ιγ’αἰ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΔΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΑΓΩΝ ΕΝ ΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΕΝ ΤΩ ΑΘΩ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΗ

Posted: Δεκεμβρίου 24, 2014 at 12:51 πμ, Last Updated: 

Ότε έμελλεν η Κυρία Θεοτόκος εκδημήσαι προς τον εαυτής Υιόν και Θεόν, δι΄ Αγγέλου κομισθείσα τα ευαγγέλια παρά του υιού αυτής Χριστού του Θεού ημών, τότε μετά χαράς δεξαμένη τον λόγον, και τω πόθω της προς τον Υιόν αυτής θείας μεταστάσεως προσεύξασθαι άρχεται, και φωταγωγεί την οικίαν ευχαριστήσασα τον Θεώ.είτα συγκαλεί τον αδελφόθεον Ιάκωβον και τους συγγενείς και γείτονας, και ετοιμάζει τα προς ταφήν επιτήδεια. τοις λέγει τα λαληθέντα παρά του Αγγέλου, την την προς ουρανούς αυτής θείαν Μετάστασιν.

Πώς να προσέλθουμε;

Posted: Δεκεμβρίου 23, 2014 at 11:41 μμ, Last Updated: 
Να η απάντηση που δίνει ο Άγιος Ιωάννης οΧρυσόστομος.
«Ποια απολογία θα έχουμε, ποια συγγνώμη, όταν Αυτός μεν κατέβηκε απ’ τους ουρανούς για μας, ενώ εμείς δεν ερχόμαστε ούτε απ’ το σπίτι μας προς Αυτόν;

Σαν έρθει η στιγμή της Θείας Κοινωνίας

Posted: Δεκεμβρίου 23, 2014 at 9:42 μμ, Last Updated: 

Καί σάν ἔρθει ἡ στιγμή τῆς θείας Κοινωνίας καί πρόκειται νά πλησιάσεις τήν ἁγία Tράπεζα, πίστευε ἀκλόνητα πώς ἐκεῖ εἶναι παρών ὁ Xριστός, ὁ Bασιλιάς τῶν ὅλων.

Ποῦ γεννιέται ὁ Χριστός;

Posted: Δεκεμβρίου 23, 2014 at 9:26 μμ, Last Updated: 
Ἠταν κατάκοποι. Δὲν τοὺς πείραζε ὅμως καθόλου αὐτό. Ἐκεῖνο ποὺ βαθιὰ τοὺς προβλημάτιζε ἦταν ἡ ἀπώλεια τοῦ ἀστέρος. Τοῦ ἀστέρος ποὺ γέμισε χαρὰ κι ἐλπίδα τὶς ψυχές τους μόλις τὸν πρωτοαντίκρισαν. Τοῦ ἀστέρος ποὺ ἔγινε γιὰ ἀρκετὸ διάστημα ὁ ὁδηγός τους ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς Ἀνατολῆς ὣς τὰ μέρη τῆς Ἰουδαίας. Τοῦ ἀστέρος ποὺ ἁπάλυνε τοὺς κόπους τους, ποὺ ἡσύχαζε τοὺς λογισμούς τους καὶ αὔξανε τὶς σκέψεις τῆς ἐλπίδας τους.

Ελάτε όλοι, με πίστη ας προεορτάσουμε τα Γενέθλια του Χριστού

Posted: Δεκεμβρίου 24, 2014 at 11:46 πμ, Last Updated: 
O προεόρτιος εορτασμός της Γεννήσεως του Κυρίου ξεκινά για τα καλά πέντε μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Οι ακολουθίες κάθε μιας από αυτές τις ημέρες καλούν τους πιστούς να προετοιμαστούν για την εορτή και να προετοιμάσουν την πανήγυρή της.

Δίμηνη παράταση πήρε το ΤΕΑΠΑΣΑ ΤΕΑΠΑΣΑΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Δίμηνη παράταση πήρε το ΤΕΑΠΑΣΑ
Δίμηνη παράταση πήρε το ΤΕΑΠΑΣΑ ΤΕΑΠΑΣΑΠΑΡΑΤΑΣΗ 24/12/2014 - 08:18 
Αξιολόγηση:0 1 2 3 4 5 (0ψήφοι) 
Δίμηνη παράταση πήρε το ΤΕΑΠΑΣΑ Δίμηνη παράταση πήρε το ΤΕΑΠΑΣΑ Δίμηνη παράταση έως το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους πήρε το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) και το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΕΑΠΙΕΝ - λιμενικοί), για να αποφασίσουν εάν θα επιλέξουν να ενταχθούν στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) ή αν θα ακολουθήσουν αυτόνομη πορεία και θα μετατραπούν σε επαγγελματικά ταμεία.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ 4 ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΖΩΑ ΜΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ;

1) Μια τζάγκουαρ στο γκαράζ
2) Μια αλεπού στη ντουλάπα 

e-mail

Ήταν ένας καθαριστής και του έκαναν πρόταση να πάει για δουλειά στα γραφεία της microsoft. Αφού τα βρήκαν του λέει ο υπεύθυνος:

Αυτό είναι θράσος!

Πάει κάποιος σε ένα μπαρ. Μπαίνει μέσα και λέει του μπάρμαν:
- Βάλε ένα ουίσκι για μένα, ένα για σένα και κέρνα όλο το μαγαζί.

Καταγγελία για συκοφαντική δυσφήμιση των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

ΕΑΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΜΠΡΑΒΟ!!!!!!!!!!!!

Ακολουθεί ενημέρωση επί σχετικού θέματος, που λάβαμε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
                                                                                                                                                                   
 
ΘΕΜΑ: Συκοφαντική δυσφήμιση Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων από το δημοσιογράφο Δήμο Βερύκιο
 
Αποστέλλονται συνημμένα:

Γιώργος Αυτιάς: Αδικία "Δώρον άδωρον τα (αναδρομικά) των αποστράτων"

ΠΗΓΗ : "  http://eaasargolida.blogspot.gr   " 


Ο Ταξχος ε.α. κ. Αργύριος Ανδριώτης, Μέλος της Ε.Α.Α.Σ. του Παραρτήματος Ν. ΞΑΝΘΗΣ, παρενέβη τηλεφωνικά στη σημερινή (20-12-14) πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΙ και στον δημοσιογράφο και παρουσιαστή κ. Γεώργιο Αυτιά, προκειμένου να αναδείξει το θέμα των άδικων περικοπών - παράνομων παρακρατήσεων στις αποδοχές των αποστράτων. 

Λήψη Πρωτόκολλου Αιτήσεως από Νομικό Συμβούλιο του Κράτους


ΠΗΓΗ : "  http://eaasargolida.blogspot.gr   " 

ΕΑΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ από Ε.Α.Α.Σ. Παράρτημα Ν. ΑΡΤΗΣ
 
    Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, για το θέμα του αριθμού πρωτοκόλλου των αιτήσεων που είχαμε υποβάλει, μας γνώρισε ότι έχει περατωθεί η πρωτοκόλληση των αιτήσεων και όποιος συνάδελφος ε.ε. και ε.α. επιθυμεί μπορεί να τηλεφωνήσει στο τμήμα ευρετηρίου, τηλέφωνο 2132121736, για να λάβει τον αριθμό πρωτοκόλλου.

Μή μοῦ ζητᾶς νά σ΄ ἀγαπῶ, ἡ ἀγάπη δέν ζητιέται…


Posted: Δεκεμβρίου 24, 2014 at 11:20 πμ, Last Updated: 
Ὁ Γέροντας μοῦ ἀπαγγέλει:
«Μή μοῦ ζητᾶς νά σ΄ ἀγαπῶ,
ἡ ἀγάπη δέν ζητιέται.
Μέσα στά φύλλα τῆς καρδιᾶς
μονάχη της γεννιέται».
Νά μοῦ πεῖς τώρα, πῶς γεννιέται. Ἔλα, πές μου.
– Δέν ξέρω, Γέροντα.

Ολόκληρος είναι στον ουρανό κι ολόκληρος στη γη.


Posted: Δεκεμβρίου 24, 2014 at 10:00 πμ, Last Updated: 
nativity.jpg

Όλα έγιναν ένα.
Γιατί;
Γιατί κατέβηκε ό Θεός στη γη κι ό άνθρωπος ανέβηκε στους ουρανούς. Κατέβηκε ό Θεός στη γη και πάλι βρίσκεται στον ουρανό.

Η Ευρασιατική Ένωση θα αρχίσει να λειτουργεί την 1η Ιανουαρίου


Posted: Δεκεμβρίου 24, 2014 at 8:09 πμ, Last Updated: 

ευρ
Την 1η Ιανουαρίου 2015, ο κόσμος θα ξυπνήσει με μια νέα διεθνή οργάνωση, που θα καλύπτει τον τεράστιο γεωγραφικό χώρο από το Μπρεστ των συνόρων της Πολωνίας, μέχρι τα σύνορα της Κίνας.

Οι καλύτεροι πολεμιστές του κόσμου ατσαλώναν το σώμα τους με απλές τροφές


Posted: Δεκεμβρίου 24, 2014 at 7:23 πμ, Last Updated: 
Αν νομίζεις ότι οι Σπαρτιάτες έτρωγαν μόνο μέλανα ζωμό και παξιμάδια, κάνεις λάθος. Ταξίδεψε στη λακωνική διατροφή του χθες και γέμισε δύναμη κι ενέργεια τώρα.

Θερμή εισβολή τα Χριστούγεννα αλλά ο χειμώνας επιστρέφει με χιόνια Posted: Δεκεμβρίου 24, 2014 at 1:20 πμ


xioni-bufallo-xamos2

Γενικά αίθριο καιρό με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες αναμένουμε την Τετάρτη, Παραμονή Χριστουγέννων, σε ολόκληρη την χώρα .Τις πρωινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες και κατά τόπους παγετός.

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20 ΕΚΑΤ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΤΟ 10ΜΗΝΟ

ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΚΑΝ ΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

24/12/2014
Αύξηση κατά 21,9% παρουσίασε η άφιξη τουριστών το 10μηνο του 2014, εκτοξεύοντας τις ταξιδιωτικές εισπράξεις οι οποίες εμφάνισαν αύξηση 10,6%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013.
Ειδικότερα, στο πρώτο 10μηνο του έτους οι αφίξεις έφτασαν τα 20,828 εκατομμύρια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 10,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 και διαμορφώθηκαν σε 13.013 εκατ. ευρώ.

Πρωτογενές πλεόνασμα 3,56 δισ. στο ενδεκάμηνο

ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

24/12/2014
Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,566 δισ. ευρώ εμφάνισε στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2014 ο κρατικός προϋπολογισμός, έναντι πλεονάσματος 2,778 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο το 2013.
Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το 11μηνο του 2014, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1, 827 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 3,155 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013 και στόχου του προϋπολογισμού 2015 για έλλειμμα 2,533 δισ. ευρώ.

ΟΑΕΔ: 52.818 θέσεις κοινωφελούς εργασίας

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

24/12/2014
Συνολικά 52.818 θέσεις πεντάμηνης απασχόλησης καλύπτονται με το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ.
Πρόκειται για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας σε δήμους, περιφέρειες, σχολεία, νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία κλπ.
Η δημόσια πρόσκληση με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των ανέργων στο πρόγραμμα, έχει αποσταλεί από τη διοίκηση του ΟΑΕΔ στο ΑΣΕΠ για την τελική έγκριση, η οποία αναμένεται εντός των επομένων ημερών.

Έως τέλος 2016 η υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων του αναπτυξιακού νόμου

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

24/12/2014
Γράφει η Μαρίνα Κουρμπέλα
Με τροπολογία-προσθήκη που κατατέθηκε στη Βουλή, παρατείνεται η προθεσμία υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων του αναπτυξιακού νόμου 3908/2011.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με την προωθούμενη διάταξη, η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στον ν.3908/11 και για τα οποία είχε ορισθεί προθεσμία ολοκλήρωσης πριν από την 31-12-2016, αυτή παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Χριστουγεννιάτικη εγκύκλιος Μητροπολίτου Κονίτσης Ανδρέου

Posted: Δεκεμβρίου 23, 2014 at 9:17 πμ, Last Updated: 

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΔΡYΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ,  ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ  &  ΚΟΝΙΤΣΗΣ
Αριθ.  Πρωτ. 107
Νύκτα  Χριστουγέννων 2014
Εν τω Ιερώ Επισκοπείω
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ   177η
ΘΕΜΑ: «Δεύτε ίδωμεν, πιστοί, που εγεννήθη ο Χριστός…».
            Αγαπητοί μου Χριστιανοί,
-Α-
             Η Αγία μας Εκκλησία γιορτάζει και πανηγυρίζει την Γέννηση του Ιησού Χριστού. Και δια του ιερού υμνογράφου μας καλεί να πάμε και να δούμε που εγεννήθη ο Χριστός. Με όλα δε τα τροπάρια και τα αναγνώσματα της θαυμάσιας Χριστουγεννιάτικης Ακολουθίας γίνεται φανερό, ότι «ως γέγραπται, Χριστός ετέχθη εκ της Παρθένου εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας».
Οι ιεροί Ευαγγελιστές Ματθαίος και Λουκάς μας παρουσιάζουν με πολλή απλότητα αρκετά από τα περιστατικά της Γεννήσεως.

Στολισμένο Χριστουγεννιάτικο καράβι: Tο Ελληνικό έθιμο ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Χρησιμοποιήσω αυτήν την ανάρτηση για να πω τα  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ σε όλους εσάς.


Πολλά μας έφεραν οι ξένοι ας θυμηθούμε τα  παλιά  έθιμα τα οποία είναι και δικά μας.

 

http://www.artlessons.gr/sites/default/files/image/%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BA%CE%B9%20%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CF%89%CE%BD.JPG
Το καράβι συμβολίζει την καινούργια πλεύση του ανθρώπου στη ζωή, μετά τη γέννηση του Χριστού.
 Έθιμο που υποχώρησε με το χρόνο, μπροστά σε αυτό του δέντρου, αλλά κανένας δεν δείχνει να το έχει
 ξεχάσει.