ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Δευτέρα 12 Απριλίου 2021

Πληρωμή αναδρομικών στους κληρονόμους συνταξιούχων. Όλες οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ

 ΠΗΓΗ : 


Πληρωμή αναδρομικών στους κληρονόμους συνταξιούχων. Όλες οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ

Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ έως 16 Απριλίου 2021

 

Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ, συνολικού ύψους 161 εκατ. ευρώ θα πραγματοποιηθούν την περίοδο

 12-16 Απριλίου 2021. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η επιστροφή των μειώσεων της περιόδου Ιουνίου 2015-Μαΐου

 2016 στους κληρονόμους θανόντων συνταξιούχων που έχουν κληρονομικό δικαίωμα από διαθήκη τη 

Δευτέρα 12 Απριλίου 2021, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε ανακοινώσει η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ 

στις αρχές του έτους