Πληρωμή 3.080 αιτήσεων απονομής εφάπαξ βοηθημάτων θα 
πραγματοποιήσει το ΕΤΕΑΕΠ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης
 και Εφάπαξ Παροχών) κατά τον μήνα Μάρτιο. Διαβάστε την ανακοίνωση.
Το ΕΤΕΑΕΠ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών) 
θα προβεί στην διεκπεραίωση και πληρωμή 3.080 αιτήσεων απονομής εφάπαξ 
βοηθημάτων (για το τέως Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων – ΤΠΔΥ) 
κατά τον μήνα Μάρτιο 2017.