ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡ. Σ.Α. Ν. Αργολίδας. Ημερομηνίες Καταβολής Μερίσματος ΜΤΣ και Οικονομικής Ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΣ Έτους 2021

 


Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας σας γνωστοποιεί την παρακάτω ενημέρωση που αφορά την καταβολή του Μ.Τ.Σ. σε ετήσια βάση.


ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Ημερομηνίες Καταβολής Μερίσματος ΜΤΣ και Οικονομικής 

Ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΣ Έτους 2021