Γράφει ο Γιάννης Αβραμίδης Σμχος(ε.α)

Η δικαιοσύνη είπε ΟΧΙ-Η Βουλή αποφάσισε ψαλιδισμένα τα αναδρομικά των αποστράτων

Υπερψηφίστηκε την 6-10-2020 το νομοσχέδιο «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» Ν.4734/20 στο οποίο είχε ενταχθεί και η τροπολογία του Υπουργείου εργασίας, που αφορά τα αναδρομικά των 11 μηνών άρθ.33 των συνταξιούχων του δημοσίου, αποστράτων και δικαστικών. Ο νέος νόμος έδωσε ένα ακόμα ράπισμα στους 125.000 αποστράτους, τα αναδρομικά ψαλιδισμένα κατά 33% και στο σύνολό τους κατά 47,6% (δώρα, επικουρικές, Ν.4051/12).

Πέραν των μειωμένων αναδρομικών με την… αντισυνταγματική εξαίρεση από τα αναδρομικά των επιδομάτων των δώρων και επικουρικών, ο νέος νόμος εξαίρεσε και τα αναδρομικά των μειώσεων του μνημονιακού Ν.4051/12 που μείωνε τις μεικτές συντάξεις 12% από 1.300,00€ και πάνω. Σημειωτέον ότι ο Ν.4717/31-07-2020 όπως τροποποιήθηκε με το Ν4734/8-10-20 ΦΕΚ 196 Άρθ. 34, που αφορά τα αναδρομικά των 11 μηνών των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα συμπεριλαμβάνει και το Ν. 4051/12 σε συμμόρφωση των αποφάσεων του Σ.τ.Ε 2287/15-2290/15 οι οποίες είχαν κηρύξει και τους δύο νόμους των μνημονίων 4093/12 και 4051/12 αντισυνταγματικούς.

Αυτή η διακριτική μεταχείριση των συνταξιούχων του ιδιωτικού έναντι του δημοσίου τομέα παραβιάζει τα άρθρα 4 και 25 του Συντάγματος περί ισότητας και αναλογικότητας των Ελλήνων πολιτών. Για την ψήφιση της τροπολογίας του νόμου των αναδρομικών των 11 μηνών του δημοσίου το Ελεγκτικό Συνέδριο, ως όφειλε, γνωμοδότησε με την απόφαση «βόμβα» που επισημαίνει μεταξύ άλλων τα εξής:

 Ασύμβατη η ρύθμιση της τροπολογίας με το άρθρο 1 του Π.Π.Π (Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου) της Ε.Σ.Δ.Α (Ευρωπαϊκής Σύμβαση Δικαιωμάτων Ανθρώπου).

 Η Κυβέρνηση επεμβαίνει σε γεννημένα περιουσιακά δικαιώματα.

 Το δικαστήριό μας δεν έχει ακόμα αποφανθεί για το ύψος των αναδρομικών και τα δώρα.

 Αντισυνταγματική η απαγόρευση της δικαστικής διεκδίκησης αναδρομικών και δώρων και πέραν των 11 μηνών με την προωθούμενη τροπολογία. Εξαιρούνται της απαγόρευσης όσοι ήδη έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη.

 Παρά την επισήμανση του Ε.Σ των αντισυνταγματικών άρθρων και των δύο νόμων, η διοίκηση τους επέβαλε και τα αναδρομικά των συνταξιούχων ιδιωτικού και δημόσιου φορέα που υπολογίστηκαν θα είναι κατά πολύ μειωμένα. Ειδικότερα στη τροπολογία που ψηφίστηκε την 6-10-2020 και αφορά τα αναδρομικά των 11 μηνών συνταξιούχων του δημοσίου έχει εξαιρεθεί, πέραν των μειώσεων επιδομάτων δώρων και επικουρικών και οι μειώσεις του μνημονιακού Ν. 4051/12 .

Η γνωμοδότηση του Ε.Σ Της 23ης-09-2020 δεν αναφέρεται στον Ν.4051/12 και δεν δικαιολογείται η εξαίρεσή του από τον υπολογισμό των αναδρομικών των συνταξιούχων του δημοσίου τομέα. Πιθανόν ο συντάκτης της τροπολογίας να έλαβε υπόψη του «την 5η Συνεδρία του Ε.Σ Της 23ης/02/2017 που εισηγήθηκε προς την Ολομέλεια του Ε.Σ ότι η μείωση του Ν.4051/12 είναι συνταγματική για τους συνταξιούχους του δημοσίου.

Η Ολομέλεια του Ε.Σ αποδέχτηκε κατά πλειοψηφία την εισήγηση και εξέδωσε την τελική απόφαση την 17/5/2018». Άλλωστε ο Κος Υπουργός κατά τη συζήτηση της τροπολογίας στη Βουλή, πιθανόν αυτήν επικαλέστηκε, την επίδειξε όταν ήλθε σε αντιπαράθεση με βουλευτή της αντιπολίτευσης. Πιθανολογείται ότι η απόφαση αυτή αφορά συνταξιούχο του δημοσίου με πολύ υψηλή σύνταξη και η αιτιολογία ότι η μείωση του Ν.4051/12 δεν του προκάλεσε ηθική βλάβη.

 Με την ψήφιση στις 6/10/2010 της τροπολογίας, που αφορά τα αναδρομικά 11μηνών στους συνταξιούχους του δημοσίου τομέα αυτοί αδικούνται κατάφορα. Αυτή κρίνεται αντισυνταγματική γιατί δεν είναι σύμφωνη με τις δικαστικές αποφάσεις, το Σύνταγμα και τις διεθνείς συμβάσεις (Π.Π.Π της ΕΣΔΑ) που έχουν κυρωθεί και δεσμεύουν τη χώρα μας.

 Τελειώνοντας για ενημέρωση των συναδέλφων, σύμφωνα με δέσμευση του αρμόδιου Υπουργού αυτά τα μειωμένα αναδρομικά θα πιστωθούν στο λογαριασμό σας τις ημερομηνίες (από 23 έως 29 0κτωβρίου) καταβολής της σύνταξης του Νοεμβρίου σε διαφορετική στήλη.

Το ποσό αυτό είναι εύκολο να το υπολογίσετε αφού δεν χρειάζεστε πλέον πίνακες αρκεί να γνωρίζετε, από το ενημερωτικό δελτίο πληρωμής της σύνταξής σας, το ποσό της μείωσης του Ν4093/12, αυτό να το πολλαπλασιάσετε επί 11 και θα αφαιρέσετε το 6% (κράτηση περίθαλψης).

Για παράδειγμα αναφέρω απόστρατο με σύνταξη Ταξ/χου: Το ποσό των αναδρομικών της μείωσης του Ν.4093/12 είναι: 181,28x11=1.994,08€. (Θα στερηθεί επί πλέον το ποσό του Ν.4051/12 που είναι 59,96x11=659,56€, ποσοστό μείωσης 659,56/1.994,08=33,07%).

Αυτά τα αναδρομικά θα φορολογηθούν με τη δήλωση του 2021 αφού κατανεμηθούν στα εισοδήματα που ανήκουν των ετών 2015 και 2016, η μοναδική μείωση που θα υποστούν είναι 6% της κράτησης περίθαλψης, αυτή είναι 1.994,09x6%=119,64€.

Συνεπώς το τελικό ποσό που θα πιστωθεί στο λογαριασμό σας θα είναι: 1.994,08-119,64=1.874,44 €.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ:

Α. Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι ΚΥΑ για τα αναδρομικά συνταξιούχων δημοσίου-αποστράτων. Δείτε το: https://www.staratalogia.gr/2020/10/blog-post_41.html

Β. Δείτε παρακάτω ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ πίνακα: (Κλικ για μεγέθυνση)


ΠΗΓΗ :