ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Σάββατο 8 Ιουλίου 2023

Ανακοίνωση του Συνδέσμου Αποστρ.Σωμ. Ασφ. Ν. Αργολίδας για τον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Π.Ο.Α.Σ.Α.


Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας ενημερώνει τα μέλη του ότι στην Εφημερίδα  ΦΩΝΗ των ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ που έλαβαν ή θα λάβουν εντός των ημερών, Αριθμό Φύλλου 174 στην σελίδα  7  υπάρχει Ενημέρωση για τον Ειδικό Λογαριασμό αλληλοβοήθειας  της           Π.Ο.Α.Σ.Α.               ( Ε.Λ.Α.   Π.Ο.Α.Σ.Α.  ) που κατά παρελθόν ζητούσαν ενημέρωση μέσω face.

Τώρα η πλήρη  υπεύθυνη και σοβαρή  ενημέρωση έρχεται στα χέρια σας από την εφημερίδα μας.-

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
Μιχαήλ ΜΑΝΤΑΣ                                         ΚΟΥΚΟΥΒΕΣ Αντώνιος