Οι απόφοιτοι του 1974 του Δημοτικού Σχολείου Λεονταρίου με τον δάσκαλό τους κ. Γεώργιο Παύλου, στην Ε΄ & Στ΄ τάξη. Βλ. leontari-thivon. 

Αριστ., βλ. 3o Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας. Δεξ., βλ. unitedreporters.