ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2023

Κινήσεις του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας για την Αναπροσαρμογή μεριδίων του Μ.Τ.Σ.

 


Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας προώθησε το e-mail  της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας στους Βουλευτές του Νομού προκειμένου προβούν στις δικές τους κινήσεις για την άδικη μεταχείριση.-


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μενάνδρου 54  Τ.Κ. 104 31,  ΑΘΗΝΑ
Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Μεσογείων 96 Τ.Κ. 115 27 ΑΘΗΝΑ
Ε-mail:poaasa@yαhoo.gr  - Ιστοσελίδα: www.poaasa.gr
                                  Τηλέφωνο : 210-5249884


                                                              Αθήνα,  4 Δεκεμβρίου 2023 

                                                  ΠΡΟΣ:ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ – ΕΝΩΣΕΙΣ 
Αρμόδιος:
ΟΥΡΑΝΟΣ Νικόλαος                                                                     
Μέλος Δ.Σ. ΠΟΑΣΑ
Οικονομολόγος

Αριθμ Πρωτ:7775
Θέμα : Αναπροσαρμογή μεριδίων Μ.Τ.Σ.
Κύριε Πρόεδρε , σε σχέση με το αντικείμενο του θέματος σας  στέλνουμε το παρακάτω σχέδιο κειμένου το οποίο να επιδώσετε σε Βουλευτές της περιοχής σας και  επίσης να ενημερώσετε τα μέλη σας : 

΄΄ Κύριε Βουλευτά ,
Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοίνωσε την αναπροσαρμογή των μεριδίων στους μερισματούχους ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016, σε εφαρμογή του άρθρου 29 του Ν.5018/23, με αναδρομικότητα από 01 Ιανουαρίου 2023 και το υλοποίησε  με το μέρισμα του Δεκεμβρίου 2023.  Η  αύξηση των χορηγούμενων μερισμάτων  του ΜΤΣ και του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού (ΕΚΟΕΜΣ), αφορά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ σε αποστράτους από  το βαθμό του  Ταξιάρχου έως και του Στρατηγού. 
Η αύξηση έχει αναδρομική ισχύ  από 1ης Ιανουαρίου 2023.
Η επιλεκτική αυτή αύξηση έγινε με την χορήγηση <<δώρου >> μεριδίων αντίστοιχα στους βαθμούς: 
Ταξίαρχος Υπ/γος Αντ/γος Επιθεωρητής Στρατού Αρχηγός Αστυνομίας Αρχηγός ΓΕΣ Α΄ ΓΕΕΘΑ
         4           5          6                    7                        8                                  9                  10
Πρόκειται για κατάφωρη αδικία σε βάρος των χαμηλόβαθμων Αποστράτων ,  μερισματούχων ,γιατί η συνεισφορά κρατήσεων  στα ταμεία είναι αναλογική των βαθμών, όπως είναι αναλογική αντίστοιχα η απόδοση στα μερίσματα.
Ειδικότερα :
1-Με το άρθρο 28 του Ν.5018/2023 ορίζονται τα μερίδια  όσων αποστρατεύτηκαν μετά την 1/1/2017 ,μετά την εφαρμογή του νέου μισθολογίου.  Με την οριστικοποίηση των μεριδίων αρκετοί είδαν ή θα δουν, μια μικρή αύξηση στο μηνιαίο μέρισμα .
2- Η αύξηση στα μερίδια των ανωτάτων του άρθρου 29 του Ν.5018/2023 αφορά αποστρατείες μέχρι την 31/12/2016.
Τα μερίδια και οι αποδόσεις φαίνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα. 
3-Με το άρθρο 97, του Ν.5018/2023 , καταργούνται  «οι παρ. 1 έως 5 του άρθρου 2 του ν.δ. 4198/1961 (Α’ 168), περί καταβολής μερισμάτων από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού». 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα αυξημένα μερίδια του άρθρου 29 του Ν. 5018/2023, δεν προστίθενται ακέραια  στα μερίδια που έπαιρνε μέχρι σήμερα ο δικαιούχος, αλλά μειωμένα , με στόχο την εξομοίωση όλων των  μερισματούχων του ΜΤΣ ανεξάρτητα με το μισθολόγιο το οποίο ίσχυε κατά την διαγραφή τους.
Παράδειγμα.
Αντιστράτηγος (διοικητικός βαθμός) με 35 χρόνια μετόχου  ΜΤΣ ,μέχρι σήμερα έπαιρνε 40,86 μερίδια .
Με την προσαύξηση του άρθρου 29 και την προσαρμογή του άρθρου 97, θα πάρει  1200/1000  (των 36 μεριδίων) = 43,2 μερίδια και  όχι 40,86+6  =46,86 μερίδια. (Δικαιούμενα μερίδια 25ετίας (1000/1000)= 30  + 6 =36).
Οι χαμηλόβαθμοι Απόστρατοι, είναι χαμηλοσυνταξιούχοι και έχουν πληγεί περισσότερο από όλους από τις περικοπές των μνημονίων και του μέτρου της προσωπικής διαφοράς.
Παρακαλούμε για την άρση της αδικίας και την χορήγηση αναλογικής αύξησης σε όλους τους μερισματούχους.
   Ο Γ.Γ. (ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ -ΕΝΩΣΗΣ) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ -ΕΝΩΣΗΣ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
1-Ν.Δ.  4198 ,
2-Α.Ν.  559,
3-Πίνακας μερισμάτων και 
4-Ν.5018/2023 ‘’
                                                 Με εκτίμηση


Ο Γενικός Γραμματέας                                                                             Ο Πρόεδρος

ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς                                           ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.                                                        Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.