Αναδρομικά Αποστράτων: Τα «υπερβολικά» ποσά (της λανθασμένης πληροφόρησης) που θα δοθούν σε 5 έτη (2019-23) και ο συμψηφισμός με την προσωπική διαφορά!!!

Γράφει ο Γιάννης Αβραμίδης Σμχος (ε.α).

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ-ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 15 ΜΗΝΩΝ

Το Υπουργείο Εργασίας στη πρόθεσή του να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, όπως Ολομ. του Σ.τ.Ε 1891/4-10-2019, που κήρυξε τις περισσότερες διατάξεις του ασφαλιστικού Ν.4387/16 αντισυνταγματικές, κατέθεσε στη Βουλή νέο τροποποιητικό νομοσχέδιο.

Την 28-02-2020 ψηφίστηκε το... νέο ασφαλιστικό και έγινε νόμος του Κράτους Ν.4670/20 ΦΕΚ 43. Ειδικότερα τα άρθρα 23, 24 και 25 αφορούν τους νέους συντελεστές ανταποδοτικότητας εισφορών–παροχών που παραβιαζόντουσαν κατά το Σύνταγμα που διακελεύει: «η αρχή της ανταποδοτικότητας αποτελεί την έκφανση της αρχής της αναλογικότητας υπό την έννοια της υπέρβασης του ανεκτού ορίου μέχρι των οποίων είναι επιτρεπτή, κατά το Σύνταγμα, η έλλειψη ανταποδοτικότητας εισφορών -παροχών».

Στα πλαίσια αυτής της συμμόρφωσης ο νέος ασφαλιστικός νόμος άρθρο 24 διαμόρφωσε τους συντελεστές της ανταποδοτικής σύνταξης.

Τους αύξησε ΜΟΝΟ στους συνταξιούχους με συντάξιμα χρόνια από 30 έως 40 έτη όπως στους κατωτέρω πίνακες: