ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023

Συνέχεια αναζήτησης ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ(Ξίφος Δοκίμου ή Αξ/κού κλπ.)Ελληνικής Χωροφυλακής-Αστυνομίας από τον Σύνδεσμο Αποστράτων Σ.Α.Ν.Αργολίδας

 


Συνεχίζεται η συλλογή Ιστορικών Κειμηλίων μετά την έκδοση του Βιβλίου του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας.
Ο Σύνδεσμος εμπλουτίζει συνεχώς τις προθήκες του με ότι προσφέρουν Συνάδελφοι Απόστρατοι των Σωμάτων Ασφαλείας πρώην Ελληνικής Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων, των Σωμάτων Λιμενικού και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με μη χρησιμοποιούμενα είδη. 

Όλα τα Ιστορικά κειμήλια από τα αναφερόμενα Σώματα πιθανόν να ευρίσκονται σε ντουλάπες μέσα αντί να ευρίσκονται σε μία έκθεση.
Στην έκθεση του Συνδέσμου μας όσοι έχουν προσφέρει και αυτοί είναι αρκετοί υπάρχει ειδικό καρτελάκι με το Επώνυμο και το είδος ώστε οι επισκέπτες να ενημερώνονται.

Από την Νέα Χειμερινή Περίοδο θα γίνεται παρουσίαση σε παιδιά Σχολείων Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου με ανάλογη ενημέρωση. 

Η έκθεσή μας θα ήθελε να έχει ακόμα περισσότερα Ιστορικά Κειμήλια και αυτό οφείλεται  σε εσάς. 
Άλλη αξία έχει το προσωπικό σας από το να αγοραστεί κάποιο Ιστορικό Κειμήλιο  π.χ ένα ξίφος. 

Επίσης από τις διάφορες αναρτήσεις με φωτογραφίες που γίνονται με Ιστορικά Κειμήλια κρατούνται στο αρχείο μας για μελλοντική χρήση. 
Στο e-mail του Συνδέσμου μας όποιος επιθυμεί να προσφέρει : 
s.a.s.a.2015anapli@gmail.com

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                 Ο Γεν. Γραμματέας
Μιχαήλ ΜΑΝΤΑΣ                                   ΚΟΥΚΟΥΒΕΣ Αντώνιος