ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019

Δημόσια Ευχαριστήρια στον Αναστάσιο ΤΣΟΥΛΦΙΔΗ από τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ


Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας θέλει Δημόσια να ευχαριστήσει τον Συνάδελφο Αναστάσιο ΤΣΟΥΛΦΙΔΗ ο οποίος αφιέρωσε από τον προσωπικό του ελεύθερο χρόνο του να ασχοληθεί και να ζωγραφίσει αυτήν  την πάρα πολύ ωραία ζωγραφιά η οποία τοποθετήθηκε στο Αναμορφωμένο Γραφείο στην Πόλη του ΄Αργους όπως και είχε ορισθεί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του εύχεται να είναι υγιής για να ζωγραφίζει, να έχει καλές βάρδιες στην Υπηρεσία του δίνοντας καλά μηνύματα στις διαβιβάσεις του στα Περιπολικά που εκτελούν νυχθημερόν την Υπηρεσία τους.
 Καλές Εορτές με την Οικογένειά του.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για " ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ " και ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑΠρος τους συναδέλφους του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας και γενικότερα σε Πανελλαδικό επίπεδο μέλη της Π.Ο.Α.Σ.Α.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΠΕΡΙ     ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΩΝ   ΠΟΣΩΝ που είχαν δοθεί.


Μετά τις σχετικές αιτήσεις που έγιναν αρχές του 2019  όπου δημιουργήθηκε μεγάλο θέμα με την τ ό τ ε Κυβέρνηση  η σημερινή  Κυβέρνηση προβαίνει στον έλεγχο και  ελέγχει μία προς  μία τις περιπτώσεις και όπου είχαν δοθεί λανθασμένα ποσά προβαίνει στις ανάλογες ενέργειες κατά περίπτωση για τον ορθολογισμό των αδικιών.

Αρκετοί συνάδελφοι λαμβάνουν ειδοποιήσεις καθότι είχαν λάβει μεγάλα ποσά " ποικίλα " καθότι σε συγκρίσεις που έγιναν τότε ομοιόβαθμοι κ.λ.π. είχαν μεγάλες διαφορές. 

Υπάρχουν δύο  ( 2 ) περιπτώσεις 

α) Η πρώτη είναι αυτή του Ν. 4575/2018 που κατεβλήθησαν αναδρομικά τον Δεκέμβριο του 2018 όπου σε πάρα πολλούς συναδέλφους εδόθησαν υπέρογκα ποσά.


β) Η δεύτερη περίπτωση αφορά συνταξιούχους από το Σώμα της Πυροσβεστικής  όπου λαμβάνουν έγγραφο από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ " Ε.Φ.Κ.Α. " Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων Δημοσίου Τομέα Τμήμα Δ΄.  με  ΘΕΜΑ   "  ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ.

΄Εχοντας υπόψη : 

α) Τη διάταξη του ΄Αρθρο 20 της παρ. 8  του Ν. 2084?92 ( ΦΕΚ 165 τ. Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με το ΄Αρθρο 53 παρ. 8 του 4410/2016 ( ΦΕΚ 141 τ. Α΄) που ορίζει ότι αχρεωστήτως καταβαλλόμενες συντάξεις, βοηθήματα καθώς και επιδόματα που χορηγούνται μαζί με τη σύνταξη μέχρι ποσού δεκαπέντε χιλιάδων ( 15.000 ) € παρακρατούνται με απόφαση της/του Προϊσταμένης/νου της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων του Γ.Λ.Κ από τα  ποσά των συντάξεων που θα καταβληθούν κατά τους επόμενους μήνες σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή τους. Κάθε μία απο τις μηνιαίες δόσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του ακαθάριστου ποσού της μηνιαίας σύνταξης για συντάξεις μέχρι το ποσό των χιλίων € και το ένα έκτο (1/6) του ακαθάριστου ποσού της μηνιαίας σύνταξης για το μέρος εκείνο της σύνταξης που τυχόν υπερβαίνει το ποσό των χιλίων (1.000) €. Σε κάθε περίπτωση το ποσό της μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των πενήντα (50) €.

β) Τις διατάξεις του άρθρου 395 του Ν. 4512/2018 σύμφωνα με την οποία συστάθηκε στον Ε.Φ.Κ.Α. Διεύθυνση Χορήγησης αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Ε.Φ.Κ.Α. στην οποία μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπ. Οικονομικών. 
Γ.- Το υπ........................................................................έγγραφο του Αναπληρωτή Διοικητή Ε.Φ.Κ.Α.  
Δ.- Το γεγονός ότι ο Συνταξιούχος...........................με Α.Μ.Σ.................. εισέπραξε κατ΄εφαρμογή του άρθρου 15 του Ν. 4575/2018 ποσά αναδρομικών.............. € μεγαλύτερα των δικαιουμένων.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
Παρακρατούμε από τον συνταξιούχο  ............................................ το συνολικό ποσό των.............................€ σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις από την μηνιαίως καταβαλλόμενη σύνταξή του σύμφωνα με τα ανωτέρω αρχής γενομένης απο την σύνταξη του μηνός Φεβρουαρίου του ΄Ετους 2020 και έως την ολοσχερή εξόφλησή του.  
                                                                   Η Διευθύντρια 

 Περισσότερες Πληροφορίες στο Γραφείο του Συνδέσμου προσκομίζοντας το έγγραφο του Ε.Φ.Κ.Α. κάθε Δευτέρα και Τετάρτη και ώρες 10.00-12.00.ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ο Πρόεδρος της Παναλλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας " Π.Ο.Α.Σ.Α. " στο ΣΚΑΙ


Επείγον Ανακοίνωση του Αντιπροέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας              " Π.Ο.Α.Σ.Α. "  


Καλησπέρα σας φίλοι μου.

  Σας γνωρίζω ότι αύριο  14-12-2019 πρωί 07.30 περίπου στον ΣΚΑΙ και στην εκπομπή του Γιώργου Αυτιά, θα παρευρίσκεται ο Πρόεδρος μας, Βαγ Χριστακόπουλος.

          Φίλοι μου καλές εορτές να έχουμε.

           Με   Εκτίμηση   Βοργιάς Κώστας

ΑΔΙΚΙΕΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018. 4.000 επιστροφές πριν τις εκλογές, 6.410 παρακρατήσεις μετά και από άλλη κυβέρνηση. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΕΦΚΑ.


2019-12-13

Πονηρός ο ΣΥΡΙΖΑ. 4.000 επιστροφές πριν τις εκλογές, 6.410 παρακρατήσεις μετά και από άλλη κυβέρνηση.

Τον Δεκέμβριο του 2018 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με το ν.4575/2018 κατέβαλε κάποια αναδρομικά την 20η Δεκεμβρίου 2018, για μερική αποκατάσταση των συντάξιμων αποδοχών των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών των ΕΔ και των ΣΑ, χωρίς αυτό να καταγραφεί στους βασικούς μισθούς και στις βασικές συντάξεις εφαρμόζοντας έτσι μερικώς τις δικαστικές αποφάσεις του ΣτΕ.