ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014

Ενημερωτικό επί Απόφασης του ΣτΕ και Υποδείγματα Αιτήσεων προς ΝΣΚ

ΠΗΓΗ : "   http://eaaslarisas.blogspot.gr   " 

Ενημερωτικό Σημείωμα {13 Ιουλίου 2014}
Επόμενων Κινήσεων λόγω απόφασης ΣτΕ για Στρατιωτικούς
Α. ΓΕΝΙΚΑ
1.         Σύμφωνα με το νόμο Ν.4093/2012, και ειδικότερα με:
α.         Τις περιπτώσεις 31, 32 και 33, της υποπαραγράφου Γ1, της παραγράφου Γ (σελίδες 5536 και 5537), αναπροσαρμόσθηκε ο μισθός των εν ενεργεία στελεχών των ΕΔ και των ΣΑ με συνεπακόλουθο την αναπροσαρμογή της σύνταξης των αποστράτων των ΕΔ και των ΣΑ.