ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022

Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας ενημερώνει για το ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΕΜΕπ) τα μέλη του Συνδέσμου και της Π.Ο.Α.Σ.Α.

 


Το Γραφείο του Συνδέσμου Αποστράτων  Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας με την παρούσα ανάρτηση θέλει να ενημερώσει τα μέλη του αλλά και τα μέλη της  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (όσοι παρακολουθείτε το blogger ) η οποία ως υπεύθυνη παρακολουθεί τα ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ και τις εξελίξεις, μας ενημέρωσε σχετικά και εμείς ε σ α ς προκειμένου προβείτε στην προβλεπόμενη κίνηση.
ΘΕΜΑ : Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ)


 
Σας γνωρίζουμε προς πληροφόρησή σας και των μελών σας ότι σύμφωνα με το υφιστάμενο  Νομικό Πλαίσιο.
 
1. Ν. 4704 /2020 Άρθρο 17, ΦΕΚ 133/Α/14-07-2020) Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.

2. Απόφαση για τη Λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (ΦΕΚ 988/Β/12-03-2021).

3. Ν. 4727 ΦΕΚΑ 184 23-9-2020 Ψηφιακή διακυβέρνηση .


και συγκεκριμένα  με το άρθρο 1 της απόφασης:

Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας ενημερώνει για το ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΕΜΕπ) τα μέλη του Συνδέσμου και της Π.Ο.Α.Σ.Α.

Το Γραφείο του Συνδέσμου Αποστράτων  Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας με την παρούσα ανάρτηση θέλει να ενημερώσει τα μέλη του αλλά και τα μέλη της  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (όσοι παρακολουθείτε το blogger ) η οποία ως υπεύθυνη παρακολουθεί τα ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ και τις εξελίξεις, μας ενημέρωσε σχετικά και εμείς ε σ α ς προκειμένου προβείτε στην προβλεπόμενη κίνηση.
ΘΕΜΑ : Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ)


 
Σας γνωρίζουμε προς πληροφόρησή σας και των μελών σας ότι σύμφωνα με το υφιστάμενο  Νομικό Πλαίσιο.
 
1. Ν. 4704 /2020 Άρθρο 17, ΦΕΚ 133/Α/14-07-2020) Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.

2. Απόφαση για τη Λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (ΦΕΚ 988/Β/12-03-2021).

3. Ν. 4727 ΦΕΚΑ 184 23-9-2020 Ψηφιακή διακυβέρνηση .


και συγκεκριμένα  με το άρθρο 1 της απόφασης: