Αναρτήθηκαν τα ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΝΟΕ-ΔΕΚ του έτους 2021 και ΙΑΝ-ΦΕΒ του έτους 2022 στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.

Τονίζεται ότι το νέο έντυπο του ενημερωτικού σημειώματος σύνταξης περιλαμβάνει 3 στήλεςα) ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ/ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2α, ΑΡΘ. 14 (ΠΑΛΑΙΟ ΠΟΣΟ), β) ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘ. 14 & 33 Ν.4387/16 και γ) ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘ. 25 & 29 Ν.4670/20

Επίσης η σύνταξη επανυπολογίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4670/2020, και σε κάποιους προέκυψε αύξηση της ανταποδοτικής σύνταξης, πλην όμως δεν προέκυψε διαφορά στο καταβαλλόμενο ποσό της σύνταξης καθώς η αύξηση συμψηφίστηκε με την καταβαλλόμενη προσωπική διαφορά.

Υπενθυμίζουμε ότι για να «κατεβάσετε» τα ενημερωτικά σας σημειώματα εισέρχεσθε (με χρήση κωδικών TAXISNET) κάνοντας κλικ ΕΔΩhttps://apps.efka.gov.gr/ePensionStatementEFKA.

Κλικ για μεγέθυνση: