ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τετάρτη 22 Απριλίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ « Περί Αναδρομικών ».
Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας από το 2015 μέχρι σήμερα  όσες υποδείξεις είχαν γίνει από την Ομοσπονδία Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας (Π.Ο.Α.Σ.Α.) και του Νομικού Συμβούλου κ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Νικήτα έκανε τις κατάλληλες κινήσεις είτε από πλευράς Αιτήσεων είτε από πλευράς Αγωγών.