Οι πρωτεΐνες είναι το βασικό δομικό στοιχείο του οργανισμού μας. Η ονομασία προέρχεται από το ρήμα «πρωτεύω» και σημαίνει την εξαιρετική σημασία που έχουν οι πρωτεΐνες για την υγεία του ανθρωπίνου σώματος.