ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ 21ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Π.Ο.Α.Σ.Α.

Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται  Συνέδρια της Ομοσπονδίας όπου εκεί γίνεται ο ετήσιος οικονομικός απολογισμός, το έργο που πραγματοποιήθηκε. Συζητούνται ΕΠΙΚΑΙΡΑ θέματα παντός τύπου, γίνονται προτάσεις προς υλοποίηση μέχρι του επόμενου Συνεδρίου. Το  21ο Συνέδριο είχε την ιδιαιτερότητα της πραγματοποίησης των αρχαιρεσιών για την επόμενη 3 ετία βάση του καταστατικού της Π.Ο.Α.Σ.Α.

΄Ολα τα παραπάνω γνωστοποιούνται εκτενέστερα στο  παρακάτω ψήφισμα.

Για την ενημέρωση των μελών του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας αλλά και σε Πανελλαδικό επίπεδο ως επίσης και για αυτούς που μέχρι σήμερα δεν είναι εγγεγραμμένοι σε κανέναν Σύνδεσμο. 

Επειδή τα ΕΠΙΚΑΙΡΑ θέματα - προβλήματα είναι πολλά και στο μέλλον δεν γνωρίζουμε τι ακόμα μπορεί να προκύψει θα πρέπει ΟΛΟΙ οι Απόστρατοι της Ελληνικής Αστυνομίας να γίνουν μέλη των Τοπικών Συνδέσμων προκειμένου έχουν άμεση ενημέρωση προς όφελός τους. 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α.)

21ο Πανελλήνιο Συνέδριο
                                                                              
Αθήνα, 3 Ιουλίου 2021
                                                                            Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α


Αθήνα,  σήμερα την 3η του Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος  Σάββατο   και ώρα 19.30΄, τα μέλη του 21 ου Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας, μετά από εισήγηση του Προέδρου του Συνεδρίου, τη διεξαγωγή συζήτησης και ανταλλαγή απόψεων,
 
Ο μ ο φ ώ ν ω ς

Αποφάσισαν και ενέκριναν το περιεχόμενο του παρόντος ψηφίσματος, το οποίο έχει ως εξής:
 
1. Αποτίουν  φόρο τιμής, στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας  που θυσιάσθηκαν στο βωμό του καθήκοντος στον αγώνα τους για την  προστασία των έννομων αγαθών  στην κοινωνία και στην Πατρίδα μας  και εκφράζουν τη θερμή συμπαράστασή τους προς τους οικείους τους.

Εκλογή Πρόεδρου ΣΑΣΑ κ. ΜΑΝΤΑ Μιχαήλ στην ΕΞΕΛΕΓΚΙΤΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Π.Ο.Α.Σ.Α.

 


Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνέδρους του 21ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, Novotel Αθήνα 3,4,5-7-2021 για την εκλογή μου ως μέλους της  ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όπου  για πρώτη φορά υπήρξε συμμετοχή από τον Σύνδεσμο Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας.

Εύχομαι σε όλους καλή θητείας στα νέα καθήκοντα των εκλεγέντων στο Δ.Σ. και Ε.Ε. της Π Ο Α Σ Α.


Απόσπασμα εκ της ομιλίας του Υποψηφίου κ. ΜΑΝΤΑ Μιχαήλ

Οποιαδήποτε θέση υποψηφιότητας σε ένα Πανελλήνιο ψηφοδέλτιο είναι ΤΙΜΗ για τον καθένα μας είτε αυτός εκλεγεί είτε όχι.-