ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023

Ενέργειες της Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας για το ΒΟΕΑ * Βοήθ. Οικογ. Επαγ. Αυτοτ. " του Μ.Τ.Σ.

 Τελευταία ενημέρωση

03/01/2023

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μενάνδρου 54  Τ.Κ. 104 31,  ΑΘΗΝΑ
Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Μεσογείων 96 Τ.Κ. 115 27 ΑΘΗΝΑ
Ε-mail:poaasa@yαhoo.gr  - Ιστοσελίδα: www.poaasa.gr
Τηλέφωνο : 210-5249884
 
                                                                                                Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2023
 
ΠΡΟΣ:   
1. Τον Υπουργό Εθνικής 'Αμυνας κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ Νικόλαο
2. Αναπληρωτή   Υπουργό Οικονομικών   κ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗ Θεόδωρο
Ενταύθα 
Αριθμ. Πρωτ: 6927 
Θέμα : Έκδοση απόφασης για το (ΒΟΕΑ )Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας για τα παιδιά των μετόχων και Μερισματούχων του Μ.Τ.Σ.
ΣΧΕΤ: Η  Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ.Φ. 951.1/101/1243962/Σ. 5091/2022 ΦΕΚ 6694/Β/23-12-2022
Κύριοι Υπουργοί 
Στην  παραπάνω σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράψατε και με την οποία τροποποιήθηκε η υπό τα στοιχεία 2412/Φ.951/360/ 431347/17-1-1984 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής ʼμυνας και Οικονομικών «Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας για τα παιδιά των μετόχων και Μερισματούχων του ΜΤΣ» (Β' 74). Διαπίστωνουμε  τα εξής :
1. Στην ανωτέρω απόφαση αναφέρεται ο νέος τρόπος υπολογισμού του Βοηθήματος  Οικονομικής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ), ΜΟΝΟ για τα εν αποστρατεία στελέχη, που προβλέπει ότι «…οι μήνες ασφάλισης που διανύθηκαν εντός του χρονικού διαστήματος καταβολής του μερίσματος, λογίζονται στο ήμισυ, στρογγυλοποιημένοι στην επόμενη ακέραια μονάδα», 
2. Η αποφασισθείσα  ρύθμιση πλήττει ευθέως και αποκλειστικά τα παιδιά  των εν αποστρατεία στελεχών της ΕΛ.ΑΣ και του Σ.Ξ. , καθόσον μειώνει με τρόπο αυθαίρετο, κατά το ήμισυ, τα έτη υπολογισμού του βοηθήματός τους. 
3. Κατά την διάρκεια της υπηρεσίας μας αλλά και εν αποστρατεία τελούντες εκπληρώσαμε τις οικονομικές μας υποχρεώσεις  ανελλιπώς σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  .
Κύριοι υπουργοί 
Γιατί ξαφνικά έγινε αυτή η επιλογή ; Που στηρίχτηκε και βάσει ποιών μελετών ;
Η Πανελλήνιος Ομοσπονδία Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας  θεωρούμε  τη ρύθμιση αυτή ως απαράδεκτη και μεροληπτική σε βάρος των εν αποστρατεία στελεχών και των οικογενειών τους, και αντίθετη προς τις αρχές της αναδιανεμητικής βάσης, της κοινωνικής συνοχής και της αλληλεγγύης των γενεών, πάνω στις οποίες στηρίχθηκε επί μακρόν η οργάνωση και η λειτουργία του αρχαιότερου ασφαλιστικού φορέα της χώρας που είναι το Μ.Τ.Σ. Καταγγέλλουμε  την ανωτέρω μεθόδευση εις βάρος των εν αποστρατεία μερισματούχων του Μ.Τ.Σ. και δικαιούχων του Β.Ο.Ε.Α. .  Περιμένουμε την άμεση κατάργησή της και επιφυλασσόμεθα για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας .
Με εκτίμηση
 
 
Ο Γενικός Γραμματέας                                                 Ο Πρόεδρος
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς                            ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.                                       Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας

 

Ενημερώσεις του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σχετικά για τις μειώσεις του Β.Ο.Ε.Α.

 Ανακοίνωση του Συνδέσμου

Μετά τις ανακοινώσεις για την μείωση του βοηθήματος Β.Ο.Ε.Α. ήδη γνωρίζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας η οποία θα προβεί στις προβλεπόμενες κινήσεις. 

Ως προς την καταβολή του Μ.Τ.Σ. μηνός Ιανουαρίου 2023 το ίδιο Ταμείο είχε ανακοινώσει για σήμερα. 
Θα γίνουν οι προβλεπόμενες κινήσεις από την Π.Ο.Α.Σ.Α. και για αυτό το θέμα.

Μόλις θα έχουμε επίσημη απάντηση από την Ομοσπονδία  θα σας ενημερώσουμε .

Μία Ενημέρωση από τους Συναδέλφους  Απόστρατους Ηλίας σας την γνωστοποιούμε για την ενημέρωσή σας.

Ε ί δ ω μ ε ν 


Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΤΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΗΤΑΝ 4-1-23 ΜΕΧΡΙ ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΠΙΣΤΩΘΕΙ ΣΕ ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ)ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΑΝ ΟΤΙ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ Η ΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ ΟΦΕΊΛΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ.......

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                 Ο Γεν. Γραμματέας 
Μιχαήλ ΜΑΝΤΑΣ                                    Αντώνιος ΚΟΥΚΟΥΒΕΣ