ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020

Το συναδελφικό πρόσωπο του Συνδέσμου Αποστράτων Σ.Α. Ν. Αργολίδας στους Απόστρατους του Ν.Καρδίτσας

 Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας μετά από προτροπή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας ( Π.Ο.Α.Σ.Α.)  σχετικά με την βοήθεια των πλημμυροπαθών Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Καρδίτσας και σε επικοινωνία με τον Αντιπρόεδρο της Π.Ο.Α.Σ.Α. κ. ΒΟΡΓΙΑ Κων/νο προέβη στην ενημέρωση των μελών του όπου κάποιοι ανταποκρίθηκαν την πρώτη ημέρα συγκέντρωσης ειδών διατροφής και Απολύμανσης – Καθαρισμού.

Επίσης με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου 

 αποφάσισε όπως συμβάλλει και ο Σύνδεσμος στην προσπάθεια 

αυτή μέσα στο πλαίσιο της αλληλεγγύης προκειμένου βοηθηθούν οι Απόστρατοι του Ν. Καρδίτσας.