Η ηρεμία και η σκέψη προτού πείτε οτιδήποτε είναι ο καλύτερος σύμβουλος. Παιδιά που πληγώνονται εύκολα και κυριεύονται από ανασφάλεια συνήθως είναι παιδιά με χαμηλή αυτοπεποίθηση.
Χρήσιμες συμβουλές για το τι πρέπει να αποφύγει ο γονέας:…
1. Αποφύγετε τις συγκρίσεις με άλλα παιδιά